Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt

2017-12-20

RISE CBI Betonginstitutet AB övergår till
RISE Research Institutes of Sweden AB

Den 1 januari 2018 integreras RISE CBI Betonginstitutet AB (CBI AB) som en enhet med namnet
RISE CBI Betonginstitutet i moderbolaget RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB). CBI AB med organisationsnummer 556352-5699 upphör men all verksamhet kommer att fortsatt bedrivas inom RISE AB med organisationsnummer 556464-6874

Detta innebär att RISE-koncernen skapar en enhetlig organisation med en samlad och stark kompentens inom samhällsbyggnad. All verksamhet inom forskning, utredning, provning och utbildning som idag bedrivs inom CBI AB kommer att bedrivas inom den nya enheten. I samverkan med andra enheter och kompetensområden inom RISE kommer vi att kunna erbjuda nya och förbättrade tjänster och möjligheter till samverkan med våra kunder.
Fler nyheter från CBI

2017-12-20 - RISE CBI Betonginstitutet AB övergår till RISE Research Institutes of Sweden AB