Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt

2017-09-14

Ny kurs: Betong med krossad ballast


Anmäl dig till kursen här!


Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är grundvatten av hög kvalitet. "Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." Grusåsar och andra liknande formationer i landskapet spelar en viktig roll som dricksvattenresurs. Dessa så kallade naturgrusavlagringar har även betydelse för vår energiförsörjning, för natur- och kulturlandskapet samt för friluftslivet. Samtidigt finns ett tryck på att utvinna naturgrus från dessa formationer, bland annat för att framställa betong.

För att ersätta naturgrus  med krossat bergmaterial som ballast i betong krävs speciella kunskaper om klassning av lämpligt berg, krossningsteknik, mätning av packningsgrad, nya proportioneringsmetoder m.m. RISE CBI Betonginstitutet vill med denna kurs förmedla både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att erhålla god betongkvalitet vid byte från naturgrus till bergkross i betongproduktionen. Kursen innehåller praktiska laborationer under båda kursdagarna.

Kursen vänder sig i första hand till personal vid betongfabriker och krossanläggningar för ökad kunskap och förståelse för proportionering och hantering av betong med krossad ballast.

Anmäl dig till kursen här!

Fler nyheter från CBI

2017-09-14 - Ny ballastkurs

2017-09-14 - ROSITA

2017-09-14 - ASR

2017-04-03 - Presentationer från vår informationsdag finns nu att ladda ner

2017-03-22 - Betongingenjör

2017-03-06 - Tillämpning av termodynamisk modellering

2017-02-03 - Årsmöte i RISE CBI Betonginstitutets intressentförening 27 mars

2016-12-20 - Presentationer från intressentföreningens höstmöte 2016

2016-12-20 - CBI-nytt ute nu!

2016-12-19 - CBI Betonginstitutets informationsdag 2017