Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt

2017-09-14

Förstudie för testbädd inom miljöteknikområdet

Fordon och infrastruktur är nödvändiga för att skapa möjligheter till livskvalitet, boende, byggande och näringsliv och bör vara tillgängligt för alla människor och platser. Vi vill skapa en oberoende testbädd där forskare, anläggningsföretag, däckstillverkare och fordonstillverkare tillsammans kan utveckla, simulera, testa och optimera framtidens vägbeläggningar samt fordon och däck så att de på ett effektivt sätt kan uppfylla kraven på framtidens transportbehov i befintliga och kommande infrastrukturlösningar.

Vinnova har nyligen beviljat medel till en förstudie av möjligheterna att anlägga en testbädd inom miljöteknikområdet. RISE Samhällsbyggnad koordinerar projektet via Krister Larsson och Björn Schouenborg och Lars Kraft är med från RISE CBIs håll. Ytterligare deltagare är Asta Zero, Chalmers, Volvo cars, PEAB och Trafikverket. Förhoppningen är att kunna utöka konsortiet med bl. a VTI och någon däcktillverkare.

Syftet med förstudien är skapa en testbädd för framtidens vägbeläggningar på Asta Zeros anläggningar, norr om Borås, kompletterat med utrustning för laboratorieprovning av material och komponenter samt provning i fullskala hos RISE och VTI som tillsammans kan bilda en mycket stark nationell kompetens. Fokus just nu är på buller, rullmotstånd och säkerhet, inte minst halksäkerhet. Förstudien avrapporteras under 2018 och förhoppningen är att kunna skala upp till ett s k projekteringsprojekt under senare delen av 2018.

För mer information kontakta Krister.larsson@ri.se
Fler nyheter från CBI

2017-12-20 - RISE CBI Betonginstitutet AB övergår till RISE Research Institutes of Sweden AB

2017-09-14 - ROSITA

2017-09-14 - ASR

2017-04-03 - Presentationer från vår informationsdag finns nu att ladda ner

2017-03-22 - Betongingenjör

2017-03-06 - Tillämpning av termodynamisk modellering

2017-02-03 - Årsmöte i RISE CBI Betonginstitutets intressentförening 27 mars

2016-12-20 - Presentationer från intressentföreningens höstmöte 2016

2016-12-19 - CBI Betonginstitutets informationsdag 2017