Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt

2017-09-14

Diagnostisering av ASR

Diagnosticering av alkalisilikareaktion (ASR) består av besiktning av betongkonstruktionen på plats samt analyser och provningar i laboratorium. Platsbesöket innehåller bland annat dokumentering av skador, sprickkartering och en preliminär bedömning av eventuell försämring av funktionaliteten hos konstruktionen i avseende på hållfasthet, beständighet och vid behov även rörlighet hos till exempel dammluckor och rörelsefogar. Det sistnämnda görs via mätning av sprickbredder på konstruktionsytor och spricksummering.

Laboratorieanalyser består av strukturundersökning av betongen, petrografisk analys av betongens ballast, kemisk analys av betongens bindemedel och bestämning av betongens cementhalt. Konsekvenser för betongens hållfasthet (tryckhållfasthet, draghållfasthet och elasticitetsmodul) som ASR har haft fram till tillfället för undersökningen kontrolleras med standardiserade SS-EN-metoder.Strukturanalys av betongen görs i planslip och tunnslip. Betongen i plan- och tunnslip impregneras med fluorescerande epoxi. Fluorescens aktiverad av UV ljus underlättar att se mikroskopiska sprickor i betongen. Petrografisk analys av betongens ballast och uppskattning av halter av alkalireaktiva bergarter görs okulärt i planslip med hjälp av stereolupp och i tunnslip med hjälp av polarisationsmikroskop. Punkträkningsmetoden används för kvantifiering av ballastens olika komponenter. Analys av kemisk sammansättning hos betongens bindemedel görs för att bestämma cementpastans Na2O-ekvivalenta alkalihalt. Analysen kan utföras till exempel med hjälp av svepelektronmikroskop (SEM) utrustat och energidispersivt röntgenspektroskop (EDS). Dessa analyser kan kompletteras med provningar av ballastens kvarvarande reaktionspotential via mätning av expansion hos provkroppar exponerade mot miljö som accelererar alkalisilikareaktionen. På RISE CBI använder vi för detta ändamål bland annat metoder som modifierad NT Build 295 och RILEM AAR-3. En samlad bild av dessa olika parametrar kan användas för en prognos av alkalisilikareaktionens utveckling i den undersökta konstruktionen på sikt.

En bedömning av risker för nedbrytning av betongen, volyminstabilitet, funktionspåverkande sprickbildning mm bör utgå från betongens befintliga tillstånd och göras med hänsyn tagen till kombinationseffekter från andra potentiellt skadliga mekanismer som samverkar med ASR, till exempel frostangrepp. Korrekt utförd undersökning är också en förutsättning för val av rätt reparationsmetod.

Vill du läsa mer om ASR?

 Ladda ner ASR-numret av vår kundtidning CBI-nytt som pdf här.
Fler nyheter från CBI

2017-12-20 - RISE CBI Betonginstitutet AB övergår till RISE Research Institutes of Sweden AB

2017-09-14 - ROSITA

2017-09-14 - ASR

2017-04-03 - Presentationer från vår informationsdag finns nu att ladda ner

2017-03-22 - Betongingenjör

2017-03-06 - Tillämpning av termodynamisk modellering

2017-02-03 - Årsmöte i RISE CBI Betonginstitutets intressentförening 27 mars

2016-12-20 - Presentationer från intressentföreningens höstmöte 2016

2016-12-19 - CBI Betonginstitutets informationsdag 2017