Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt

2017-03-22

UTBILDA DIG TILL

Betongingenjör med
inriktning på material


Kort om utbildningen

Betongingenjör – Material är en Yrkeshögskoleutbildning (YH)  som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under ett och ett halvt år och får en Yrkeshögskoleexamen.
 
I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar per vecka. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier.
 Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbets-tider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är  personer med anknytning till yrkesområdet. Delkursen Teknisk Engelska ges på engelska (svenskspråkig lärare).

Kunskapsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande bland annat ha  kompetenser för att:
  • Initiera och leda projekt inom betongområdet
  • Rekommendera optimala val av material och utförandeteknik
Fler nyheter från CBI

2017-12-20 - RISE CBI Betonginstitutet AB övergår till RISE Research Institutes of Sweden AB

2017-09-14 - ROSITA

2017-09-14 - ASR

2017-04-03 - Presentationer från vår informationsdag finns nu att ladda ner

2017-03-22 - Betongingenjör

2017-03-06 - Tillämpning av termodynamisk modellering

2017-02-03 - Årsmöte i RISE CBI Betonginstitutets intressentförening 27 mars

2016-12-20 - Presentationer från intressentföreningens höstmöte 2016

2016-12-19 - CBI Betonginstitutets informationsdag 2017