Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Nyproduktion

Vid nyproduktion av betongkonstruktioner
kan vi hjälpa dig med
en mängd olika frågor
under hela byggprocessen.

Materialval
Projekteringsstöd
Utförande & uppföljning
Vintergjutning & temperatursprickrisker 

Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder

Vi utreder skadade
betongkonstruktioner och föreslår optimala åtgärder.
Vi kan även ansvara för reparationsarbetet.

Skadeutredningar och tillståndsbedömningar
Reparationer
Tvister vid fel i nyproduktion och reparationer

Laboratorieprovningar

Våra provningstjänster 
de flesta behov inom områdena betong, ballast, bergmaterial, cement och andra cementbaserade material.

Läs mer om våra laboratorieprovningar

Proportionering och färsk betongs egenskaper

Vi tar fram recept för alla betongtyper för att nå önskade egenskaper i färska stadiet med avseende på applikation och produktion.

Läs mer om proportionering
och färsk betongs egenskaper

Innovationscentrum för berg- och stenteknik

CBI leder ett centrum
som fokuserar på ballast, natursten och bergmekanik.
Centrumet utgörs av
personal från SP och CBI

Läs mer om Innovationscentrum
för berg- och stenteknik

Modellering och simulering

CBI erbjuder tjänster inom: Simuleringsstödd skadebedömning, simuleringsstödd strukturell utformning och simulering av platsgjutning med SKB

Läs mer om:
Huvudsakliga tjänster
Forskningsprojekt i korthet

Beständighet och mikrostruktur

Vi utför skadeanalyser på cementbaserade material, petrografiska analyser av ballast och bergmaterial
samt provning och
utvärdering av korrosionsrisk och kloridtröskelvärden för armering.

Läs mer om beständighet och mikrostruktur

Ytskydd och underhållsåtgärder

Vi utför uppdrag inom hela området impregnering och ytskydd av betong och stenmaterial.

Läs mer om ytskydd och underhållsåtgärder

Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beskriva produkters och tjänsters miljöpåverkan.

Läs mer om livscykelanalys