Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Tvister vid fel i nyproduktion och reparationer

Vid fel i nyproduktion och reparationer kan det bli tvist om orsaken
till felen, ansvaret för felen och konsekvenserna av felen.

CBI har kvalificerade utredare med lång och bred erfarenhet från många områden
(konstruktion, materialtillverkning, entreprenader) kombinerat med kunskaper om
material- och produktionsteknik samt byggkonstruktioners funktionssätt avseende
både bärande och andra funktioner.

Vi har mer än 50 års erfarenhet av att utreda tvister vid nyproduktion och reparationer
men håller oss alltid à jour med utvecklingen av nya material, ny teknik, nya regelverk
och ny lagstiftning. CBI har även erfarenhet av att bedöma och beräkna hur fel
i nyproduktion och reparationer kan påverka konstruktionens livslängd.

 

 

Kontaktpersoner

Annika Gram, gruppchef (Stockholm)
010-516 68 10
annika.gram@cbi.se
Kristian Tammo, gruppchef  (Lund)
010-516 68 32
kristian.tammo@cbi.se