Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Reparationer

Om en utförd betongreparation skall bli beständig krävs att underlaget
för reparationen prepareras på rätt sätt, att rätt reparationsmaterial används,
att arbetsutförandet vid reparationen är rätt samt att de reparerade ytorna efterhärdas på rätt sätt. Val av rätt reparationsmetod och reparationsmaterial
är ytterst viktigt för ett hållbart resultat.


CBI erbjuder detaljerade reparationsförslag och arbetsbeskrivningar utformade som
teknisk beskrivning (teknisk del av förfrågningsunderlag). För att uppnå lyckad reparation
med lång livslängd är det viktigt att skadeorsaken utreds. Ett vanligt förfarande är att en tillståndsbedömning används som underlag för ett reparationsförslag. Vi erbjuder även
kompletta förfrågningsunderlag, infordran och utvärdering av entreprenörers anbud,
utformning av kontrakt med entreprenör, byggledning och teknisk kontroll.


 

 

Kontaktpersoner

Annika Gram, gruppchef (Stockholm)
010-516 68 10
annika.gram@cbi.se
Kristian Tammo, gruppchef  (Lund)
010-516 68 32
kristian.tammo@cbi.se