Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Syfte
Aktiviteter
Medlemsförmåner
Medlemmar
Styrelse och kontaktpersoner
Bli medlem!
Stadgar

Söka i CBIs bibliotekskatalog
samt vad som gäller för lån

Man kan via CBIs webb-baserade bibliotekskatalog
söka på vad som finns i CBI-bibliotekets samlingar.
CBIs bibliotekskatalog kommer du till via länken nedan.


En viktig praktisk detalj först!
Man verkställer sökningen genom att klicka på den gröna knappen
”Utför sökning/Submit search” på sidan.
Inte med ENTER, detta medför istället att kursorn flyttar ner en rad i sökrutan.Kontakt
Lån sänds tillbaka till:
Eva Lundgren, bibliotekarie
CBI Betonginstitutet
eva.lundgren@cbi.se
Eva Lundgren
010-516 6034
100 44 Stockholm


SÖKTIPS


I enkel sökning
söker man samtidigt i fälten för titel, författare, ämne, innehåll etc.
Bra när man söker brett och ”förutsättningslöst”.

Det finns också en flik för avancerad sökning: Här kan du söka ”snävare” på specifika titlar, författarnamn, årtal för att nämna några. Bra om man söker efter något specifikt.

Inte allt material (speciellt inte äldre och serier) från biblioteket finns registrerat i denna katalog. Kontakta CBIs bibliotek om du söker efter något men inte får träff. Du kan även kontakta biblioteket  om du behöver hjälp med att söka i katalogen.

 • Sökningar fungerar med automatisk trunkering dvs. du behöver inte skriva ut hela ordet i sökrutan, det räcker med början av ordet/ordstammen. På så vis undviks risken att förlora något p.g.a. olika ändelser, former.
 • Sök alltid rätt enkelt: breda ord/begrepp, enstaka ord i taget.
 • Sök inte på för specifika begrepp eller många ord tillsammans; detta ger få eller inga träffar.
 • Sök på synonymer.
 • Språk: Ämnesorden är på svenska i katalogen men materialet/titlarna är på engelska respektive svenska m. fl. språk beroende på enskild publikation. Dvs. för att söka på ”allt” så sök både på svenska och engelska ord.


HUR LÅNAR MAN?


Hitta

För att leta efter vad som finns i CBI-biblioteket använder du bibliotekskatalogen som verktyg. Eller om du ber vår bibliotekarie Eva Lundgren om hjälp att söka i katalogen vad gäller t. ex. en specifik bok eller ämne.

Beställa/låna

Lån görs alltid per mail till Eva Lundgren. För externa lån i CBI-biblioteket behöver Eva alltid kontaktas!

Leverans

Ditt lån skickas per post från CBI eller avhämtas i receptionen CBI efter i förväg gjord överenskommelse.

Undantag

 • Böcker tyngre än 2 kg levereras ej, där gäller i sådana fall egen avhämtning. För visst ”värdefullt”/svåranskaffat” material kan egen avhämtning också gälla.
 • Referensmaterial lånas generellt inte ut: Som sådant räknas en hel del av vårt material inom konferensvolymer, normer, tidskrifter samt material som används inom CBIs verksamhet. I vissa fall kan detta gå att lånas som korttidslån (1 vecka). Och, om vi har flera ex kan det gå som vanligt lån. Man får alltid stämma av den enskilda titeln med Eva L. så får vi se om det går att lösa på något sätt!
 • Artikelkopior/kopior kan inte distribueras p.g.a. upphovsrättsliga aspekter. 
 • Digitalt material lånas inte ut.


LÅNETID


Låneperiod

 • Min 30 dagar/max 90 dagar.
  Min 30 dagar gäller då någon annan ställer sig på kö för boken under de 30 första dagarna av lånet.  Om annan reservation på boken kommer in efter dag 30 krävs boken in inom en vecka. Men, i de flesta fall kan man sannolikt ha boken mycket för sig själv och perioden fullt ut!
 • Man kan förnya sitt lån ytterligare två låneperioder efter aktiv kontakt med CBI-biblioteket. Sedan lämnas lånet tillbaka till CBI-biblioteket
 • För visst material tillämpas korttidslån 1 vecka.


Kontakt

Mail: eva.lundgren@cbi.se
Telefon: 010 516 6034

Lån sänds tillbaka per post till:

CBI Betonginstitutet
Eva Lundgren
100 44 Stockholm