Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Skadeutredningar och tillståndsbedömningar

Kvalificerade skadeutredningar och tillståndsbedömningar av
byggnader och anläggningar är värdefulla i många sammanhang,
till exempel vid underhållsplanering, utredning av reparationsbehov
vid skador, värdering vid försäljning etc.

CBI:s utredare har en mycket lång och bred erfarenhet av besiktningar och
tillståndsbedömningar, även på byggnader och anläggningar som varit utsatta
för brand, med kunskaper om material- och byggteknik samt byggkonstruktioners
funktionssätt avseende såväl bärande som andra funktioner. Vi utreder även
fuktskador, skador orsakade av alkalisilikareaktioner (ASR) och konstruktioner
som misstänks innehålla aluminatcement.

Skadeutredningar och tillståndsbedömningar utförs med hjälp av okulärbesiktning,
oförstörande provning (georadar, ultraljud och mätning av armeringskorrosionshastighet), provtagning, laboratorieprovning med avancerad utrustning och mikroskopisk analys av cementbaserade material för att bestämma sammansättning, kvalitetskontroll och
skadeorsak. Laboratorieprovningarna kompletteras vid behov med fotografering,
granskning och kartläggning av uttagna prov.


Vid alla skadeutredningar är det viktigt att skadeorsaken/-orsakerna utreds
och kartläggs på ett relevant sätt.

Uppdragen omfattar ofta utformning av förfrågningsunderlag, utvärdering
av anbud, kontrakt med entreprenör, byggledning och teknisk kontroll.

CBI utför även beräkningar av byggnaders/anläggningars
återstående livslängd baserade på bl.a. tillståndsbedömningar.

 

De mest frekventa anläggningar/byggnadsdelar för
skadeutredning eller tillståndsbedömning är:

 • Avloppsreningsverk
 • Fasader
 • Kajer
 • Badhus
 • Garage
 • Parkeringsdäck
 • Balkonger
 • Golv
 • Simbassänger
 • Bostadshus
 • Gårdsbjälklag
 • Vattenreningsanläggningar
 • Broar och tunnlar
 • Industrianläggningar
 • Vattentorn

 

 

 

Kontaktpersoner

Annika Gram, gruppchef (Stockholm)
010-516 68 10
annika.gram@cbi.se
Kristian Tammo, gruppchef (Lund)
010-516 68 32
kristian.tammo@cbi.se