Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Huvudsakliga tjänster


Simuleringsstödd skadebedömning

FE strukturanalys tillämpas med lämplig(a) detaljeringsnivå(er), från mikroskala till
strukturnivå, och används för att bedöma kapaciteten och återstående livslängd för
befintliga betongkonstruktioner i aggressiva miljöer. Simuleringen omfattar påverkan
från både korrosion och frysning. Tillvägagångssättet har stor påverkan vid bedömning
av exempelvis broar, hamnkonstruktioner och parkeringsgarage.


Förankringsbedömning av armering.Simuleringsstödd formgivning

Icke-linjär struktursimulering med FE är idag infört i de flesta moderna byggnadskoder,
så som Eurokod och ”Model Code”, för utformning och dimensionering av betongkonstruktioner. Vi använder robusta simuleringar för att optimera betongkonstruktioners verkningssätt och därigenom fullt ut ta vara på vad betong som byggnadsmaterial har att erbjuda. Simuleringarna har stor betydelse vid optimerad formgivning av stålarmerade betongelement, textilarmerade “sandwich”-paneler och fackverk i armerad betong, för att nämna några.


Simulering av tvärkrafts- och tryckbrott.Simulerings av platsgjutning med SKB

För att uppnå fullständig och pålitlig fyllning av gjutformen, och därigenom uppnå släta betongytor, måste armeringsföringen i formen vara kompatibel med reologin av den färska, självkompakterande betongen. Gjutprocessen kan optimeras genom att modellera betongens flytbeteende i formen, där viktiga reologiska parametrar länkas samman med tester gjorda på plats. Vi simulerar gjutningar i full skala samt utvecklar verktyg för att förutse möjliga problem relaterade till ofullständig utfyllning av gjutformen, exempelvis blockering och gjutsår.

Simulering av tvärkrafts- och tryckbrott.Kontaktperson:

Annika Gram
Annika.gram@cbi.se
010-516 6810