Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Betongforskning
Bergmaterialforskning
Modellering och simulering
Material- och produktutveckling
Uppdragsforskning
Forskningsstyrelse

Pågående projekt


Verktyg för bedömning av korroderade broars tillstånd och livslängd


Om projektet
Korrosion i armeringsjärnen är den vanligaste typen av skada på broar i armerad betong. Många befintliga broar uppvisar betydande rostskador, och klimatförändringarnas effekter förväntas förvärra nedbrytningen.

Huvudfokus för projektet är att utveckla en tillförlitlig modell för bedömning av korroderade broars bärförmåga och livslängd, och att göra modellen tillgänglig för ingenjörer genom integrering i ett robust utvärderingsverktyg. En tidigare utvecklad modell kommer utvidgas, verifieras och förbättras genom att inkludera osäkerheter. Modellen kommer därefter implementeras i en användarvänlig programvara och funktionen demonstreras i en fallstudie.

Resultaten från projektet kommer bidra till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar för samhället då vi med förbättrad kunskap kan reparera och ersätta befintliga konstruktioner endast när det är nödvändigt.

Foto från Blommenbergsviadukten (Foto: Jesper Antonsson, Projektengagemang);
Sprickor och avskalning till följd av korrosionsskador i skarvad armering väckte
frågor kring brons bärförmåga. Genom att använda en tidigare utvecklad modell kunde
tillräcklig kapacitet påvisas. I detta projekt vidareutvecklas och verifieras modellen.


Projekttid:
2015.03.01 - 2018.03.30
Kortnamn på projektet: ARC
Projektledare: Kamyab Zandi (CBI/CHalmers)
Projektdeltagare: Mattias Blomfors (CBI/Chalmers), Kamyab Zandi (CBI/Chalmers),
Karin Lundgren (Chalmers), Oskar Larsson (LTH), Daniel Honfi (SP), Per Kettil (Skanska)
Externa parter: Chalmers Teknologiska Högskola, Skanska, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lunds Tekniska Högskola
Finansiärer: Trafikverket, CBI (A-konsortiet), SBUF

Kontaktperson:
Mattias Blomfors (CBI/Chalmers)
mattias.blomfors@cbi.se
010-516 6892