Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Laboratorier och utrustning


Lokaler

CBI har lokaler i Stockholm, Borås och Lund.

Våra lokaler i Stockholm ligger på Drottning Kristinas väg 26 inom Kungliga Tekniska Högskolans område. Där finns ca 1000 m2 laboratorieytor, såsom gjuthall och kemi‐laboratorium. Borås‐laboratoriet finns på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Hus 11) och har ca 1510 m2 kontors- och laboratorielokaler. Laboratorielokalerna omfattar dels en stor hall med hög höjd och traversutrustning, dels mindre lokaler byggda och dimensionerade för speciell verksamhet. Allmänt finns traversutrustning, betongsågar, sliputrustning, olika klimatrum, centralverkstad, betongblandare, skåp med temperaturstyrningssystem och krossar. CBI ingår i SP‐koncernen och har ett nära samarbete med olika enheter inom moderbolaget. 

 

 

Pressar

Ett antal olika belastningsmaskiner finns i våra laboratorier. Maskinerna täcker olika behov inom belastningsområdena 0-5000 kN (tryck) och 0-500 kN (drag). De används för provning av betong, natursten, sprutbetong, murblock, marksten, cement, bruk m.m.

 

MTS i Stockholm. Toni Technik med mät- och vägstation i Borås.

 

 

Utrustning för statisk tryck- och dragbelastning

Provningsmaskin

Användningsområde

Mätområde

Placering

Toni Technik med
mät- och vägstation

Betong, natursten,
fästmassor

0-5000 kN, tryck

Borås

Toni Technik

Betong

0-3000 kN, tryck

Borås

Toni Comp III

Cement, bruk

0-300 kN, tryck

Borås

INSTRON

Betong, natursten

0-100 kN, tryck och drag

Borås

MTS

Betong

0-4500 kN, tryck

Stockholm

MTS

Betong

0-500 kN, tryck och drag

Stockholm

 

 

Kontaktperson

Cathrine Ewertson
010‐516 68 53
cathrine.ewertson@cbi.se