Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Beställningsblanketter

Här kan du beställa provningar vid våra laboratorier i Borås och Stockholm.

Information angående start av frostprovning av betongkuber enligt SS 13 72 44, utgåva 4.

  • Kuber sågas 21 ± 1 dygn efter gjutning (utborrade cylindrar tidigast vid 20 dygns ålder).
  • Vattenmättning av provkroppar sker 7 dygn efter sågning.
  • Start av frostcykling sker 10 dygn efter sågning.

För att provning inte ska infalla på lördagar och söndagar kan sågning endast ske på måndagar, tisdagar och fredagar.

Vid helgdagar kan man behöva göra avsteg från standarden då sågning, vattenmättning eller start av frostcykling skulle ske då personal inte finns på plats.

För att vara säker på att kunna utföra provningen enligt standard är det bra att undvika att gjuta kuber så att sågning, vattenmättning och start av frostcykling hamnar på helgdagar samt att provkroppar (kuber) inkommer till laboratoriet före 19 dygns ålder. Kontakta oss gärna om ni är osäkra på om heldagar påverkar starten av provningen av era provkroppar.

 

 

Klicka på någon av följande länkar.

Provning av:

Laboratorium
Ballast Borås
Petrografisk analys samt Alkalikiselsyrareaktivitet Borås

Hårdnad betong - Frostresistens

Borås och Stockholm

Hårdnad betong - Tryck Spräck Klorid Borås och Stockholm
Byggvaror Marksten Plattor Kantstöd Borås

Sprutbetong

 

Testing of:

Hardened Concrete - Scaling Resistance

Borås

 

Laboratory

Borås and Stockholm

 

 

Kontaktpersoner

Marjo Svedfors (Borås)
010-516 68 66
marjo.svedfors@ri.se

Jesper Olsson (Borås)
010-516 68 54
jesper.olsson@ri.se

 

 

 

Fredrik Sundqvist (Stockholm)
010-516 68 23
fredrik.sundqvist@ri.se