Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Ackrediterade metoder

Våra ackrediterade provningsmetoder

Att provningsmetoder är ackrediterade innebär att de är kontrollerade och godkända av ett ackrediteringsorgan. Vårt nationella ackrediteringsorgan heter SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Kopplat till SWEDAC:s ackrediteringsbeslut finns en förteckning över vilka metoder som är ackrediterade.

Ladda ned SWEDAC:s bilaga med våra ackrediterade provningsmetoder (pdf)

 

Kvalitetsstyrning generellt

För ackrediterade verksamheter finns alltid ett ledningssystem för kvalitet upprättat. I RISE CBI:s ackrediterade provningsverksamhet bygger ledningssystemet för kvalitet på SS-EN ISO/IEC 17025 och SWEDAC:s egna föreskrifter.

Övrig verksamhet på RISE CBI omfattas också av ledningssystemet för kvalitet. Detta innebär att exempelvis vår kurs- och utredningsverksamhet är kvaliteststyrd. SS-EN ISO/IEC 17025 för ackrediterad verksamhet är utformad så att kraven i ISO 9001 som är relevant för provningstjänster är införda i standarden. SS-EN ISO/IEC 17025 säger följande: "Provnings- och kalibreringslaboratorier som uppfyller kraven i denna standard kommer därför att även arbeta i enlighet med ISO 9001."

 

Kontaktperson

Marjo Svedfors (Borås)
010-516 68 66
marjo.svedfors@ri.se