Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Tätskikt

Allmänt

Tätskikt provas enligt EN-standarder. Många av provningarna utgör underlag för CE- och P-märkning i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

CBI har 7 st ackrediterade metoder för tätskikt. 

Provningar vi utför

  • Täthet
  • Hållfasthet och deformationsförmåga
  • Slagmotstånd
  • Temperaturberoende
  • Friktion
  • Vidhäftning

Provningar som utförs på SP i samarbete med CBI

  • Brandegenskaper
  • Åldringsegenskaper

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Linda Andersson (Borås)
010-516 68 07
linda.andersson@cbi.se