Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Byggvaror

Allmänt

CBI har ca 20 st ackrediterade metoder inom området byggvaror. Som byggvara räknas kantstöd, marksten, markplattor, mursten, murblock och takpannor.

Provningar vi utför

  • Böjdrag- och spräckhållfasthet
  • Nötningshållfasthet (Wide wheel och Böhme)
  • Frostbeständighet
  • Planhet hos ytor
  • Måttbestämning
  • Halkmotstånd

Utrustning i laboratoriet

I laboratoriet finns en provningsmaskin, INSTRON, för bestämning av böjdraghållfasthet. Vi har även utrustning för provning av nötning på Wide Wheel och Böhme.

Utrustning för böjhållfasthet.

Böhmes nötningsmaskin.

 

Kontaktperson

Andreas Krantz (Borås)
010-516 68 27
andreas.krantz@ri.se

 

Ladda ned våra blanketter för beställning av provningar