Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Betong

Allmänt

CBI har omfattande laboratorier i Stockholm och Borås för provning av betong, såväl färsk som hårdnad.  Hållfasthet, frostresistens och kloridhalt är exempel på ackrediterande provningar som utförs på både orterna. Totalt är vi ackrediterade för ett trettiotal provningsmetoder.

 

Provningar vi utför

Färsk betong

 • Sättmått
 • Lufthalt
 • Densitet
 • Utbredningsmått

Hårdnad betong

 • Tryckhållfasthet, SS-EN 12390-3
 • Spräckhållfasthet, SS- EN 12390-6
 • Vidhäftningshållfasthet
 • E-modul vid tryckprovning,
  SS-EN 1239-13

Beständighet av betong

 • Frostprovning av betong utförs både i laboratoriet och i fält. Provning i marint klimat (Träslövsläge) och i tösaltat vägklimat (Rv 40) visar att den använda laboratoriemetoden
  SS 13 72 44:2005 stämmer väl överens med verkligheten för vanliga betongkvaliteter. 
 • Kloridprofiler kan bestämmas enligt AASHTO, RCT och CBI-Metod nr 5.

Provning i fält

 • Vi kan på plats utföra bestämning av motståndsförmågan hos horisontella betongytor mot belastning av roterande och hasande hjul enligt SS 13 72 41.
 • Fältmätning av armeringskorrosion med hjälp av den galvanostatiska metoden ”Rapicor”. Det är en tillförlitlig och snabb metod för att kartlägga armeringskorrosionshastigheten för olika delar i konstruktionen.

 

 

Utrustning i laboratoriet

I Stockholm och Borås finns möjlighet att tillverka betong i laboratoriemiljö samt utrustning för alla ovan nämnda metoder. Här finns också betongblandare på 50-250 liter, betongsågar, sliputrustning och utrustning för mätning av den färska betongens egenskaper.

   

   

  Kontaktpersoner

   

  Allmänt  Frost

  Jesper Olsson (Borås)
  010-516 68 54
  jesper.olsson@ri.se

  Agneta Ekengren (Stockholm)
  010-516 68 36
  agneta.ekengren@ri.se

   Fahrudin Mandal (Borås)
   010-516 68 58
  fahrundin.mandal@ri.se

  Agneta Ekengren (Stockholm)
  010-516 68 36
  agneta.ekengren@ri.se

   

   

   


   

   

   

  Ladda ned våra blanketter för beställning av provningar