Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Ballast

Allmänt

                                  

På CBI finns ett omfattande laboratorium för ballastprovning. Laboratoriet i Borås har två olika delar, ett grovlaboratorium och ett finlaboratorium. Vi är ackrediterade för ca 35 metoder, EN-standarder och andra internationella standarder.

Användningsområden för ballast är bl.a. asfalt, betong, vägmaterial och järnvägar.
Vi utför även provning av lättballast i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt siktkalibrering.                                 

                           

 

Provningar vi utför

                                  
Mekaniska och fysikaliska egenskaper                                           
 • Micro-Deval, SS-EN 1097-1
 • Los Angels-tal, LA SS-EN 1097-2
 • Fuktkvot, SS-EN 1097-5
 • Korndensitet och vattenabsorption,
  SS-EN 1097-6
 • Kulkvarn, SS-EN 1097-9
 • Fillerdensitet, SS-EN 1097-7
Geometriska egenskaper
 • Kornstorleksfördelning, SS-EN 933-1
 • Flisighetsindex, SS-EN 933-3
 • LT-index, SS-EN 933-4
 • Krossytegrad, SS-EN 933-5
 • Sandekvivalent, SS-EN 933-8
 • Metylenblå, SS-EN 933-9
 • Luftstrålesiktning, SS-EN 933-10
 • Flödestal, SS-EN 933-6
 • Bildanalys
Beständighetsegenskaper och kemisk analys
 • Frostbeständighet, SS-EN 1367-1 och
  SS-EN 1367-6
 • Magnesiumsulfat, SS-EN 1367-2
 • Organiska föroreningar, SS-EN 1744-1 avsnitt 15.1
 • Lätta korn, SS-EN 1744-1 avsnitt 14.2
 • Fulvosyra, SS-EN 1744-1 avsnitt 15.2
 • Kloridhalt, SS-EN 1744-1 avsnitt 7
 • För många av våra kemiska analyser använder vi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som underleverantör
Petrografisk analys Alkalikiselsyraprovningar
 • SS-EN 932-3
 • Rilem AAR 1
 • SP-metod 1441
 • Glimmerhalt i finfraktion, VVMB 613
 • Rilem AAR 2
 • Rilem AAR 3
 • ASTM C 1260
 • Alkali NT BUILD 295, TIB 51

 

Utrustning i ballastlaboratoriet

På CBI finns utrustning och kompetens att utföra  de ovan nämnda provningarna, men även andra udda provningar. Vi kan även utföra provberedning och krossning.

I laboratoriet finns tre krossar, en stor kross utomhus för krossning av t. ex. stuffer och två lite mindre laboratoriekrossar inomhus, kornkross och käftkross.

I ballastlaboratoriet finns också två olika storlekar på roterande neddelare med åtta behållare och ett  antal olika stora spaltneddelare för neddelning av material.

 

 

Roterande neddelare.    Alkalikiselsyraprovning.

 

 

Kontaktpersoner

Ballast   Petrografisk analys
Marjo Svedfors (Borås)
010-516 68 66
marjo.svedfors@ri.se
  Magnus Döse (Borås)
  010-516 68 52
  magnus.dose@ri.se
Siktkalibrering
Linus Brander (Borås)

010-516 68 57
linus.brander@ri.se


  Karin Appelquist (Borås)
  010-516 68 43
  karin.appelquist@ri.se

  

Ladda ned våra blanketter för beställning av provningar