Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beskriva produkters och tjänsters miljöpåverkan. Genom att studera miljöpåverkan i hela livscykeln från uttag av naturresurser och energianvändning till materialåtervinning i nya produkter eller avfall ges ett underlag till att förbättra produkten.

LCA används bland annat vid produktutveckling och framtagande av miljövarudeklarationer
och som underlag för att ge korrekt miljöinformation. LCA-metodik används även i miljösystemanalyser för att studera strategiska frågor om hur vi ska bygga och förvalta
vårt samhälle för en hållbar utveckling.

Under hösten 2010 inrättade CBI Betonginstitutet en ny tjänst som LCA-specialist. Vi kan
nu bistå uppdragsgivare inom hela betongbranschen med att genomföra livscykelanalyser
för både enkla produkter och system av produkter såsom byggnader. Vi kan även jämföra
olika alternativ. Vi är även beredda att kritiskt granska andra företags eller organisationers livscykelanalyser och då inte enbart för betongprodukter utan även för produkter av andra byggmaterial. Sist men inte minst kan vi i samarbete med vår egen kursverksamhet anordna seminarier eller företagsinterna kurser om LCA.

 

Kontaktperson

Otto During
010-516 68 74
otto.during@cbi.se