Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Beständighet och
mikrostruktur

Betongkonstruktioner har i allmänhet mycket god beständighet och kan
därför nå en lång livslängd. En förutsättning för lång livslängd är att betongen
proportionerats på rätt sätt och att utförandet skett i enlighet med gällande
föreskrifter och standarder. Med tiden bryts dock en betongkonstruktion ned
och de vanligaste nedbrytningsmekanismerna är armeringskorrosion, frostskador, alkalikiselsyrareaktioner och kemiskt angrepp.

CBI utför alla typer av uppdrag
inom hela beständighetsområdet. Vi utför skadeanalyser, provar och utvärderar.


Skadeanalyser och petrografi/mikrostrukturundersökningar

CBI utför på uppdragsbasis skadeanalyser på cementbaserade material. 
Som exempel kan nämnas sprickorsak, kemiskt angrepp, frostskador och alkalikiselsyrareaktioner. Vi utför petrografiska analyser av ballast och
bergmaterial. CBI utför alla typer av uppdrag inom hela beständighets-
området vad gäller betong.

 

Kontaktpersoner

Jan Erik Lindqvist
010-516 68 59
janerik.lindqvist@cbi.se

Mariusz Kalinowski
010-516 68 13
mariusz.kalinowski@cbi.se

Magnus Döse
010-516 68 52
magnus.dose@cbi.se

Jan Trägårdh
010-516 68 35
jan.tragardh@cbi.se

 

Korrosion och kloridinträngning

CBI utför provning och utvärdering av korrosionsrisk och kloridtröskelvärden
för armeringsjärn i betong på uppdragsbasis. Inom institutet finns expertkunskap
om beständighet och livslängd med avseende på armeringskorrosion.

 

Kontaktpersoner

Tang Luping
010-516 68 61
tang.luping@cbi.se

Dimitrios Boubitsas
010-516 68 50
dimitrios.boubitsas@cbi.se