Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Kursutbud & anmälan
Kurskatalog 2019
Företagsinterna kurser
Har du önskemål om kurser?
Tidigare genomförda kurser
Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning
Se filmen om vår kursverksamhet
Bokningsvillkor

Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning


Rådets huvuduppgift

Svenska Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning diskuterar och behandlar vidareutbildning inom betongområdet. Primärt behandlas Klass I- och Klass II-utbildningarna samt montering av betongelement men även andra kurser tas upp. Rådets huvuduppgift är att säkerställa kvaliteten i utbildningarna, verka för enhetlighet och rätt nivå samt anpassa dem till utvecklingen inom standarder och betongteknik.

Rådet ska också se över behovet av nya betongrapporter och revideringsbehovet av tidigare utgivna rapporter. I samband med detta kan rådet utforma förslag till kommittéarbeten för styrelsens beslut samt utforma strategier med tanke på vilka finansiärer och intressentgrupper som kan komma i fråga. Rådet stödjer även de projektgrupper som arrangerar olika typer av informationsdagar om betong avseende programinnehåll.


Övergripande frågor

Förutom att arbeta med rena utbildningsfrågor har rådet kommit att få en viktig roll i andra mer övergripande frågor. Rådet är en gemensam diskussionspart gentemot myndigheter och andra organisationer och kan därmed långsiktigt verka för skärpta krav och förbättringar när lagstiftningen släpar efter. Det kan framföra synpunkter och önskemål i olika frågor och är också remissinstans när exempelvis Trafikverket tar fram nya utbildningsplaner. Rådet kan utforma nya utbildningar som branschen efterfrågar och ge dem status som "kravkurser". En annan viktig fråga som diskuterats är skillnaden mellan olika länders betongutbildningar. Kan utländska entreprenörer bygga betongkonstruktioner i Sverige utan kompletterande utbildning och vice versa?


Registrering av godkända kursdeltagare

Godkända kursdeltagare registreras inte bara hos de utbildningsföretag där de genomgått sina utbildningar. De registreras även centralt hos Betongföreningen, vilket är en fördel om ett utbildningsföretag på sikt eventuellt skulle upphöra med sin verksamhet. Betongföreningen kan därför (mot avgift) skriva ut nya intyg om det skulle bli aktuellt. Skicka ett e-brev till admin@betongforeningen.se för beställning av nytt intyg. 


Medlemmar i rådet

Rådet består av representanter från de utbildningsföretag som godkänts av Betongföreningen, en opartisk ordförande samt övriga som Betongföreningen utsett:

 • Johan Silfwerbrand, KTH (ordförande)
 • Gunilla Teofilusson, CBI Betonginstitutet (sekreterare) 
 • Per Svensson, Teknologisk Institut 
 • Lars Åberg, Nordcert AB
 • Mats Karlsson, Trafikverket
 • Klas Ruuth, Ledarna
 • Ted Rapp, Sveriges byggindustrier
 • Lena Frick, Svensk Betong 
 • Lars Nygård, Sveriges Byggnadsinspektörer
 • Richard Mc Carthy, CBI Betonginstitutet (Betongföreningens representant)
 • Holger Ecke, Vattenfall Research and Development
 • Jan-Erik Jonasson, JEJMS Consulting


Godkända utbildningsföretag

Följande utbildningar och utbildningsföretag är registrerade/godkända av Betongföreningen:

Platsgjutning av betong Klass I

CBI, Teknologisk Institut, Sveriges Byggindustrier

Platsgjutning av betong Klass II

CBI, Teknologisk Institut, Sveriges Byggindustrier, LTU

Betongelementtillverkning Klass I

CBI, Teknologisk Institut

Betongelementtillverkning Klass II

CBI, Teknologisk Institut, Nordcert AB

Fabriksbetongtillverkning Klass I

CBI

Fabriksbetongtillverkning Klass II

CBI, Teknologisk Institut, Svensk Betong 

Montering av betongelement Klass II

Svensk Betong, Nordcert AB

Undervattensgjutning enligt Trafikverkets krav

CBI

Vattenbilning enligt Trafikverkets krav

CBI

Betongreparationer - praktiskt inriktad kurs för
operatörer och arbetsledare (enl. Rebets krav)

CBI

Bergförstärkning samt reparation med sprutbetong – behörighet för arbetsledare/operatörer
(enl. Rebets krav)

CBI


 

Betongföreningens Rapport nr 8 Utgåva 5, 2019

Betongföreningens Rapport nr 8 Utgåva 5, 2019.
Vidareutbildning inom betongområdet - Platsgjutning av betong, fabriksbetongtillverkning, betongelement-tillverkning samt montering av betongelement. Den innehåller utbildningsplaner samt krav gällande förkunskaper, praktik och examination för såväl Klass I som Klass II. 
Ladda ned genom att klicka på omslaget.

 

Några av de viktigaste reglerna kring Betongkurs Klass I och II är:

 • För att få tentera för Klass I-kompetens krävs godkänd Klass II-tentamen samt deltagande i Klass II-laboration.
 • Samtliga utbildningar skall vara lärarledda och full närvaro krävs. Deltagare som ska gå Klass I-utbildningen kan dock genomföra Klass II-tentamen efter självstudier.
 • Minst hälften av erfordrad praktik ska vara genomförd innan utbildningen påbörjas. Om mindre än hälften av praktiken är genomförd innan utbildningsstart kan dock ett enklare intyg utfärdas.
 • Deltagare får, i kompetenshöjande syfte, genomgå utbildningarna även om samtliga krav inte kan uppfyllas. I sådana fall erhåller deltagaren inget intyg om kompetens.