Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Kursutbud & anmälan
Kurskatalog 2019
Företagsinterna kurser
Har du önskemål om kurser?
Tidigare genomförda kurser
Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning
Se filmen om vår kursverksamhet
Bokningsvillkor

Kursnummer: 341

Hur bygger och underhåller vi för framtidens infrastruktur?

- Heldagsseminarium

Kursstart: 2019-09-13 Plats: Göteborg Pris: 1800 :-

Beskrivning

Datum: 13 september 2019

Plats: Frans Perssons väg 6, Göteborg

Pris: 1800:- / pers vid anmälan före 16/8, därefter 2800:-

 

Syftet med dagen är att ge en realistisk bild av framtiden inom infrastruktur samt visa på hur vi tillsammans kan möta de utmaningar och möjligheter som följer.
Vad har vi för livsstil om 20 år? Hur kommer kraven att se ut och vilka utmaningar medför det? Hur kommer den kommunala sektorn att påverkas och hur säkerställer vi att den kan fortsätta garantera service till alla? Vilka kompetenser kommer behövas?

 

Vi går mot en allt mer integrerad, digital och elberoende infrastruktur samtidigt som den behöver bli klimatneutral och cirkulär. Reinvesteringsbehoven är stora och resurserna är knappa. Det krävs nya arbetssätt, smarta lösningar,
vi behöver använda nya material, ta hänsyn till en förändrad demografi och göra smartare analyser som i sin tur påverkar ägarstrukturer, ekonomiska modeller och öppnar upp för nya systemlösningar.

 

Tillsammans kan vi lyfta blicken

Med tanke på den snabba utvecklingen vill vi forskare på RISE hjälpa er att lyfta blicken och se vad forskningen tror om framtidens infrastruktur och om en robust samhällsplanering. Vi har djup kunskap på alla discipliner som berör samhällets infrastruktur. Framför allt så kommer vi diskutera vad ni förvaltare behöver veta för att kunna ta välgrundande beslut i er kommun/ert bolag

 

Agenda

09:30 – 10.00     Samling, registrering och kaffe

10:00 – 10.15     Introduktion

10:15 - 11:15     Energi (värme/kyla/el), Inger-Lise Svensson, RISE

11:15 - 11:45     Fiber, Marco Forzati, RISE

11.45 - 12:45     Lunch

12:45 - 13:15     Väg och transport, Sara Janhäll, RISE

13:15 - 13:45     Avfall, Inge Johansson, RISE

13:45 - 14:15     VA (vatten & avlopp), Annika Malm, RISE

14:15 - 14:30     Fika

14:30 - 15:15     En integrerad infrastruktur och diskussion om vad det                            betyder för er

15:15 - 15:30     Summering och avslut

 

 

 

Målgrupp

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med infrastruktur inom kommunal förvaltning eller bolag, beslutsfattare, planerande funktioner och projektfunktioner.

Alla priser är exkl. momsTillbaka till kurslistan