Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Kursutbud & anmälan
Kurskatalog 2019
Företagsinterna kurser
Har du önskemål om kurser?
Tidigare genomförda kurser
Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning
Se filmen om vår kursverksamhet
Bokningsvillkor

Kursnummer: 337

RISE CBI Intressentförening årsmöte

Kursstart: 2019-04-09 Plats: Stockholm Pris: :-

Beskrivning

Tisdagen den 9 april är det dags för Intressentföreningens årsmöte med efterföljande seminarium. Här får du tillfälle att lyssna till, prata om och diskutera det mesta inom betong och bergmaterial.

I år har Intressentföreningen och Betongföreningen sina årsmöten samma dag och på samma plats.

Intressentföreningen står för programmet på förmiddagen och Betongföreningen håller i eftermiddagens program. Det blir alltså en heldag i betongens tecken.

Praktisk information

Datum och tid: 9 april kl 9.30-13.00 inkl lunch

Plats: Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61 A.

 

 

Kostnad: Medlemmar i RISE CBIs Intressentförening: 0 kr
Icke medlemmar: 400 kr exkl moms

Lunch ingår

Seminariet är kostnadsfritt för Intressentföreningens medlemmar. Vid sen avbokning, efter den 2 april, debiteras dock 400 kr.

Program

09.30 RISE CBIs Intressentförenings årsmöte. Agenda se längre ner

10.30-12.00 Informationsseminarium - aktuella projekt och trender

 • Välkomstord, Michael Åhström
 • Vad menar vi med cement? Tillämpning av alternativa bindemedel (nyttoområden, produktion, utförande, regelverk) inkl diskussionsstund, Elisabeth Helsing
 • Trender inom skadeutredningar och deras koppling till forskning och innovationer, Kristian Tammo
 • SKB - självkompakterande betong, Patrick Fontana
 • RISE framtidsvisioner inom cement och betong inkluderat Färdplanen för Fossilfritt Sverige, Katarina Malaga

Föredragshållare från RISE CBI Betonginstitutet

12.00-13.00 Lunch

 

Dagordning årsmötet

 • Mötets behörighet
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet.
 • Röstlängd
 • Genomgång av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och fastställande av föreningens bokslut.
 • Styrelsens ansvarsfrihet.
 • Medlemsavgiftens storlek och förslag till budget 2019.
 • Val av styrelseordförande övrig styrelse, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning.
 • Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen för stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm (CBI)
 • Övriga frågor

 

Det kommer att skickas ut en automatisk bekräftelse när ni anmäler er till mötet. Ni kan bortse från den då den bara rör våra kursbokningar.

Målgrupp

Alla priser är exkl. momsTillbaka till kurslistan