Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Kursutbud & anmälan
Kurskatalog 2019
Företagsinterna kurser
Har du önskemål om kurser?
Tidigare genomförda kurser
Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning
Se filmen om vår kursverksamhet
Bokningsvillkor

Kursnummer: 322

Begränsa temperatursprickorna

- påbyggnad till ConTeSt Pro!

Kursstart: 2018-12-10 Plats: Stockholm Pris: 9000 :-

Beskrivning

INSTÄLLD!!

Plats: RISE CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm

Pris: 9 000:- exkl moms ( grundkurs + påbyggnad = 22 000:- exkl moms)

Sista anmälningsdatum: 13 december 2018

Vid såväl projektering som produktion är det viktigt att beställare, projektörer och entreprenörer är medvetna om hur olika sprickbegränsade åtgärder påverkar det tekniska och ekonomiska resultatet. Det är viktigt med en klar ansvarsfördelning och ett fungerande samspel mellan alla inblandade aktörer.

En påbyggnadskurs för den som gått grundkursen ”Begränsa
temperatursprickorna – användning av ConTeSt Pro!” och som redan har en viss kunskap kring planering, genomförande och uppföljning kring temperatursprickor i nygjutna betongkonstruktioner.

 

Kursen visar och diskuterar bakgrund och modeller i beräkningssystemet ConTeSt Pro. Olika sätt att behandla tvånget inom konstruktionen likväl som inverkan av anslutning mot befintlig konstruktion eller mot mark/berg ingår i kursen.

Speciellt kommer hjälpmedel att bestämma tvånget vid successiva gjutningar av tunneletapper att presenteras.

Kursen innehåller även diskussion kring genomförda analyser för praktiska fall både vad gäller erforderliga dokument och de tekniska villkoren kring analysen.


Mål och syfte

Påbyggnadskursens syfte är att mer i detalj öka förståelsen av mekanismerna som formar tidiga så kallade temperatursprickor.

Kursdeltagarna får på egen bärbar dator under kursens gång tillgång till programmet ConTeSt Pro och ett antal Excel-ark för beräkning av 3D-tvång vid successiva gjutningar av tunnlar. Kursens mål är att deltagarna lär sig den grundläggande hanteringen av dessa hjälpmedel.

Innehåll

  • Användning av ConTeSt Pro för beräkning av temperatur och spänningar i nygjuten betong.
  • Diskussion kring utförda beräkningar i ConTeSt Pro.
  • Beräkningar av sprickrisk vid tvång från omgivande strukturer.
  • Genomgång av framtagna Excel-ark för beräkningar av 3D-tvång för olika gjutetapper vid successiva gjutningar av tunnlar och hur detta tvång kan appliceras i ConTeSt Pro i ett "ingenjörsmässigt" system kallat ERM (Equivalent Restraint Method)

 

Förkunskapskrav

Grundkursen Begränsa temperatursprickorna - användning av ConTeSt Pro!.

Föreläsare

Jan-Erik Jonasson, JEJMS Concrete
Kjell Wallin, Betong och Stålteknik
Anders Hösthagen, Luleå Tekniska Universitet

Övrig information

Medtag egen bärbar dator som kan användas vid beräkningar på kursen. Excel-program ska finnas installerat på datorn.

Kaffe och lunch ingår.

För frågor om kursen kontakta Marléne Johansson 010-516 68 81 marlene.johansson@ri.se

 

Målgrupp

Beställare, projektörer och entreprenörer

Alla priser är exkl. momsTillbaka till kurslistan