Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Kursutbud & anmälan
Kurskatalog 2019
Företagsinterna kurser
Har du önskemål om kurser?
Tidigare genomförda kurser
Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning
Se filmen om vår kursverksamhet
Bokningsvillkor

Kursnummer: 335

Begränsa temperatursprickorna

- användning av ConTeSt Pro!

Kursstart: 2019-10-23 Plats: Stockholm Pris: 15000 :-

Beskrivning

Datum: 23 - 24 oktober 2019

Plats: RISE CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm

Pris: 15 000:- exkl moms (grundkurs + påbyggnad = 22 000 exkl moms)

Sista anmälningsdatum: 16 september 2019

Vid såväl projektering som produktion är det viktigt att beställare, projektörer och entreprenörer är medvetna om hur olika sprickbegränsade åtgärder påverkar det tekniska och ekonomiska resultatet. Det är viktigt med en klar ansvarsfördelning och ett fungerande samspel mellan alla inblandade aktörer.

Vi visar hur man kan bedöma effekten av olika åtgärder för sprickbegränsning med hjälp av programmet ConTeSt Pro.
Sambanden mellan sprickbegränsning, vintergjutning och hållfasthetstillväxt behandlas och vi tar även upp olika typfall såsom exempelvis samverkansbroar och massiva fundament.

Kursen behandlar främst temperatursprickor i anläggningskonstruktioner och grundläggningar.

En kortare genomgång av andra typer av sprickor kommer också att göras.


Mål och syfte

Kursens syfte är att öka förståelsen av mekanismerna som formar tidiga så kallade teperatursprickor i nyligen gjutna betongkonstruktioner och hur sprickrisken kan analyseras med programmet ConTeSt Pro.

Kursdeltagarna får på egen bärbar dator under kursens gång tillgång till Excel-arket CraX1 och programmet ConTeSt Pro, och kursens mål är att deltagarna lär sig den grundläggande hanteringen av dessa hjälpmedel.


Innehåll

  • Bedömning av sprickrisk den första tiden efter gjutning - bakgrund till temperatur- och spänningsberäkningar i programmet ConTeSt Pro.
  • Användning av Ecelprogrammet CraX1 för att studera genomgående sprickor
  • Dimensionering av arbetsplatsåtgärder för minimering av temperatursprickor.
  • Utformning av erforderliga handlingar baserade på sprickriskutredning.

 

 Föreläsare

Jan-Erik Jonasson, JEJMS Concrete
Kjell Wallin, Betong och Stålteknik


Övrig information

Medtag egen bärbar dator som kan användas vid beräkningar på kursen. Excel-program ska finnas installerat på datorn.

Kaffe och lunch ingår.

För frågor om kursen kontakta Marléne Johansson 010-516 68 81 marlene.johansson@ri.se

Kommande tillfällen

En dags påbyggnadskurs finns den 30 oktober 2019. 
Grundkurs + påbyggnadskurs paketpris 22 000:- exkl moms

 

Målgrupp

Beställare, projektörer och entreprenörer

Alla priser är exkl. momsTillbaka till kurslistan