Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Kursutbud & anmälan
Kurskatalog 2019
Företagsinterna kurser
Har du önskemål om kurser?
Tidigare genomförda kurser
Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning
Se filmen om vår kursverksamhet
Bokningsvillkor

Kursnummer: 317

Skadeutredning av armerad betong

Kursstart: 2019-04-02 Plats: Stockholm Pris: 16500 :-

Beskrivning

Kursdatum: 2 - 4 april 2019

Plats: Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28A, Kista

 

Stålarmerade betongkonstruktioner såsom broar, parkeringshus,
vattenkraftdammar, vitala delar i kärnkraftverk och stora byggnader är viktiga i vårt samhälle. I många konstruktioner har man observerat allvarliga åldringsskador på grund av korrosion på det ingjutna stålet och olika typer av korrosionsskydd har blivit allt viktigare för att öka livslängden.

Denna kurs ger deltagarna kunskaper kring korrosionsmekanismer och korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner samt verktyg för systematiskt
tillvägagångssätt vid grundorsaksanalys av skador eller risk för skador på stål i betong. Teori varvas med verkliga fall där kursdeltagarna får öva i att systematiskt finna grundorsaken till uppkomna korrosionsskador.

Kursen genomförs i samarbete med Swerea KIMAB

Ur innehållet

 • Allmän betongkunskap
 • Besiktning av skadade betongkonstruktioner
 • Betongreparationshandbok och gällande standarder
 • Pågående forskning inom betong
 • Korrosionslärans grunder
 • Korrosion av stål i betong
 • Tillståndsbedömning
 • Armering med förhöjd korrosionshärdighet
 • Katodiskt skydd i betong
 • Betongkonstruktioner i aggressiva miljöer
 • Övning Korrosionsskadefall – korrosionstyper
 • Pågående forskning inom armeringskorrosion
 • Labbdemonstrationer
 • Grundorsaksanalys
 • Gruppövningar

Logi och middag

Vi har reserverat ett antal rum på Sandic Hotel Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3. Deltagarna kontaktar själva hotellet för att boka rum.

På hotellet äter vi den gemensamma middagen andra kvällen.

Kursavgift

16 500 kr inkl dokumentation och måltider enligt programmet

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till ägare och förvaltare av stora betongkonstruktioner och andra med intresse inom området exempelvis entreprenörer och projektörer vid konsultbolag.

Alla priser är exkl. momsTillbaka till kurslistan