Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Kursutbud & anmälan
Kurskatalog 2019
Företagsinterna kurser
Har du önskemål om kurser?
Tidigare genomförda kurser
Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning
Se filmen om vår kursverksamhet
Bokningsvillkor

Kursnummer: 305

Krossad ballast i betong

Kursstart: 2018-08-21 Plats: Stockholm Pris: 12000 :-

Beskrivning

Kursdatum: 21 - 22 augusti 2018

Plats: Drottning Kristinas väg 26, Stockholm

Din anmälan vill vi ha senast 2 veckor innan kursstart.

Har du behov av att lära dig mer om proportionering och hantering av betong med krossad ballast? Då är detta kursen för dig. Under kursens två dagar går vi igenom egenskapsprofiler av natur- respektive krossballast, regelverket för betongballast, praktiska testmetoder, proportionering, m m.

 

Föredragshållare:            

Mattias Görasnsson, SGUs Bergmaterialråd

Björn Lagerblad, Geolog, Professor

Hans Erik Gram, Teknisk doktor

Annika Gram, RISE CBI Betonginstitutet

Peter Martinsson, Swerock

 

Ur innehållet

  • Skillnaderna mellan fin ballast av naturmaterial och krossat material och hur de kan påverka betongens färska och hårda egenskaper

  • Enkla metoder för att karakterisera ballast

  • Olika proportioneringsmetoder

  • Ny metod för betongproportionering som baseras på både delmaterialens kornkurvor och deras packningsegenskaper

  • Enkel metod för att bestämma vattenbehovet hos ballastpartiklar < 0,125 mm

  • Betongrecept för vanlig gjutbetong.

  • Laborationer; tillverkning och provning av betong med olika ballastmaterial, Jämförelse mellan betong med natur- respektive krossballast

 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personal vid betongfabriker och krossanläggningar för ökad kunskap och förståelse för proportionering och hantering av betong med krossad ballast.

Alla priser är exkl. momsTillbaka till kurslistan