Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Kursutbud & anmälan
Kurskatalog 2019
Företagsinterna kurser
Har du önskemål om kurser?
Tidigare genomförda kurser
Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning
Se filmen om vår kursverksamhet
Bokningsvillkor

Kursnummer: 309

Betongreparationer

Kursstart: 2019-02-11 Plats: Stockholm Pris: 18200 :-

Beskrivning

Kursdatum: 11 - 14 februaqri 2019 (Ger behörighet).

Plats: RISE CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm

Reparation och underhåll av betongkonstruktioner kräver ofta en större kompe­tens än vid nybyggnad. Valda material och reparations­metoder måste vara kompatibla med befintlig betong
samtidigt som arbetsutförandet kräver specialkunskap om de material och metoder som används. Felaktiga ut­föranden kan ge reparationer med mycket korta livsläng­der. Även säkerheten kan äventyras.
Den här utbildningen avser alla typer av arbeten där ingrepp i befintliga bärande betongkonstruktioner utförs för att ändra, underhålla, reparera eller uppgradera konstruk­tionen.

Kursen avslutas med praktiska övningar samt en examination för de som behöver behörighet.

Förkunskaper:
Arbetsledare: Klass II kompetens- Platsgjutning av betong

Operatör: Yrkesbevis för betongarbete eller motsvarande kunskaper.

Din anmälan vill vi gärna ha 2 veckor före kursstart.

Målgrupp

Kursen vänder sig till operatörer och arbetsledare som ska utföra reparationsarbeten samt beställare, konsulter och andra intresserade.

Alla priser är exkl. momsTillbaka till kurslistan