Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Kurskatalog 2018
Kursutbud & anmälan
Företagsinterna kurser
Har du önskemål om kurser?
Tidigare genomförda kurser
Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning
Se filmen om vår kursverksamhet
Bokningsvillkor

Kursnummer: 283

Betong med krossad ballast

Kursstart: 2017-10-25 Plats: Stockholm Pris: 14 500 :-

Beskrivning

Kursdatum: 25 -26 oktober 2017

Din anmälan vill vi ha senast 2 veckor innan kursstart.

 

Det du kommer lära dig på kursen är följande:

 • Att förstå vilka skillnaderna är mellan fin ballast av
  naturgrus och krossat berg och hur dessa skillnader kan påverka betongens
  färska och hårda egenskaper.
 • Enkla metoder för att karakterisera ballast och på så sätt
  få verktyg för att jämföra fin ballast från olika täkter.
 • Du kommer att få en presentation av ett antal olika
  proportioneringsmetoder.
 • En ny metod för betongproportionering som baseras på både
  delmaterialens kornkurvor och deras packningsegenskaper.
 • I kursen kommer du även att få lära dig en enkel metod för
  att bestämma vattenbehovet hos ballastpartiklar < 0,125 mm och på så sätt ge
  dig möjlighet att värdera olika täkters fina ballast utifrån
  filleregenskaperna.
 • Med hjälp av några enkla formler kommer du slutligen att
  kunna ta ett betongrecept för vanlig gjutbetong.

Kursen innehåller tre laborationer, karakterisering av
partiklar > 0,125 mm, partiuklar < 0,125 mm samt tillverkning av den
betong som proportioneras fram under kursen, en med fin ballast Av naturgrus
och en med fin ballast av krossat grus.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personal vid betongfabriker och krossanläggningar för ökad kunskap och förståelse för proportionering och hantering av betong med krossad ballast.

Alla priser är exkl. momsTillbaka till kurslistan