Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Utförande & uppföljning


Produktionsteknik

Vi erbjuder expertstöd vad gäller betongmaterial och produktionsteknik.
Vi hjälper dig att se till att betonghanteringen i produktionsskedet utförs
på ett bra sätt och vi kan bidra med vårt kunnande i en mängd olika frågor.
 
Som exempel kan nämnas val av lämplig betongkvalitet med hänsyn till:

 • Gjutbarhet
 • Konsistens
 • Krympegenskaper i färskt och hårdnat tillstånd
 • Typ av efterhandling såsom exempelvis brädrivning och glättning
 • Uttorkningsförlopp med avseende på byggfukt


Vi bistår även med vårt kunnande i produktionsteknik i det färska och
unga stadiet. Som exempel kan nämnas:

 • Frågor gällande vibreringsinsatser, stighastighet och gjutpallshöjder för att
  erhålla goda gjutresultat (undvika sättsprickor m.m.)
 • Rådgivning hur gjutning bör utföras för att undvika plastisk uppsprickning


Vi ger stöd till entreprenörer samt tillverkare av betong och betongprodukter genom uppdragsverksamhet och gemensamma utvecklingsprojekt.


Kvalitetssäkring

Vi kan hjälpa dig att upprätta dokument för att säkerställa produktionskvaliteten.
Som exempel kan vi hjälpa till med:

 • Upprättande av kontrollplaner för armerings- och betongarbeten
 • Utarbetande av arbetsberedningar som anger hur det praktiska
  arbetet skall utföras i detalj


Provtagning, mätning och kontroll

För att följa upp att arbete utförs enligt normer och objektspecifika krav krävs
bland annat provtagningar och kontroller. Vi kan exempelvis hjälpa till med:

 • Provtagning på plats av exempelvis lufthalt och konsistens samt uttag av provkuber
 • Provning av hårdnad betong i vårt laboratorium med avseende på tryckhållfasthet, lufthalt, inre struktur m.m.
 • Mottagningskontroll på plats och styrning av tillsatsmedelsdoseringar vid gjutning med specialbetonger såsom exempelvis självkompakterande betong
 • Personal på plats för kontroll/uppföljning av arbetsutförandet

 

Kontaktperson

Annika Gram
010-516 68 10
annika.gram@cbi.se