Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Projekteringsstöd

CBI erbjuder kvalificerat projekteringsstöd och utredningstjänster avseende dimensionering av betongkonstruktioner. Våra återkommande kunder är
större konsultföretag som behöver förstärkning vid projektering av stora infrastrukturer. Uppdragen kan även avse dimensionering av mindre men tidspressade projekt. Våra konsulter har lång och bred erfarenhet av
dimensionering av infrastrukturprojekt, broar och tunnlar samt andra anläggningskonstruktioner av betong.

Vi erbjuder också tjänster som omfattar kontrollberäkning av bärförmågan hos
befintliga konstruktioner. Vi kan erbjuda våra kunder både laboratorieprovningar och tillståndsbedömningar som gör det möjligt för oss att kunna uppskatta den resterande bärförmågan med rätta förutsättningar.

Uppdragen kan även handla om dimensionering av betongkonstruktioner i samband med reparation och förstärkning av befintliga konstruktioner då den resterande livslängden är
mindre än den önskade.


Våra vanligaste uppdrag handlar
om projektering och dimensionering av:

  • avsättningsmagasin
  • betongbjälklag
  • betongvägar
  • broar och tunnlar av betong 
  • industrigolv av betong
  • stödmurar 
  • vattenreningsanläggningar


För att bedöma uttorkning av betongbjälklag och pågjutningar krävs kunskap om
fuktrelaterade materialegenskaper och moderna produktionsmetoder. Vi har kunskap
om detta och utför beräkningar av uttorkningstider och analyserar även mätresultat
från fuktmätning i betong. Du kan också få professionell hjälp med att bedöma en betongkonstruktions fukttekniska risker, till exempel avgöra om ett betongbjälklag är
torrt nog för att lägga matta. Vi erbjuder även hjälp med att bestämma fuktegenskaper
hos cementbaserade material.

En betongkonstruktions verkliga livslängd styrs av betongens materialegenskaper, täckande betongskikt och omgivande miljö. En livslängd på 120 år är ett vanligt förekommande önskemål för många beställare idag, men kortare livslängder kan också väljas. Ibland är det dock svårt
att hänföra en betongkonstruktions verkliga förutsättningar till de standardiserade fallen och i sådana fall måste ofta mer förfinade livslängdsdimensioneringar göras. Livslängdsbedömning avser inte bara nybyggda betongkonstruktioner. Även äldre konstruktioner kan behöva ses över, då man vid tillståndsbedömningen bestämmer nedbrytningsgrad och återstående livslängd.

 

CBI erbjuder bl. a. följande tjänster
avseende livslängdsdimensionering:

  • Val av betongkvalitet och täckande betongskikt för nya konstruktioner för att erhålla önskad livslängd i förhållande till miljö och exponering
  • Bestämning av äldre konstruktioners återstående livslängd genom provning av betongens materialegenskaper ur befintlig konstruktion och beräkningar med kända förutsättningar beträffande miljö och exponering