Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Miljö

FoU som bidrar till att minska den påverkan som cement och betong
har på vår miljö är alltid lika viktig. Flera områden finns på vår
agenda men de viktigaste som idag kan nämnas är alternativa
bindemedel, krossad ballast, energilagring, CO2-upptag och
livscykelanalys (LCA).
 


Alternativa bindemedel i betong

Den stora bulken av betong i Sverige är tillverkad med bygg- eller anläggningscement
som enda bindemedel. Genom att blanda cementet med andra typer av material kan
man få olika egenskaper. Silikastoft (som är en effektiv puzzolan) används främst
för att ge en förtätning och hållfasthetstökning medan flygaska (som är en svag puzzolan)
ofta används för att minska cementbehovet. Undersökningar har visat att även inerta ultrafina
filler kan ge en cementreduktion. Vi arbetar med att bättre förstå de effekter som
olika tillsatsmaterial, filler och tillsatsmedel ger på betongens egenskaper. Exempel på övriga tillsatsmaterial CBI undersökt är metakaolin, vanliga filler, ultrafina industrimineral, granulerad masugnsslagg, andra metallurgiska slagger och avfallsaskor från kraftvärmeverk.

Vi kan utföra undersökningar av de olika produkterna och deras effekt
samt formulera recept för olika applikationer.


Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beskriva produkters och
tjänsters miljöpåverkan. Läs mer om LCA här!

 


Kontaktpersoner

Björn Lagerblad
010-516 68 18
bjorn.lagerblad@cbi.se

Otto During
010-516 68 74
otto.during@cbi.se