Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Innovationscentrum för
berg- och stenteknik

Innovationscentrum för berg- och stenteknik leds av CBI
och fokus ligger på ballast, natursten och bergmekanik.

Centrumet arbetar med flera olika typer av frågor. Ett exempel är provningar
av egenskaper hos natursten, exempelvis mekaniska egenskaper och vittrings-
egenskaper. Man arbetar också med kunskapsöverföring och stöd till näringslivet
med avseende på hela kedjan i brytnings- och produktionsprocessen i bergtäkter
fram till färdig produkt. Exempel på produkter är natursten samt ballast till betong,
asfalt och ballast till järnvägar. Centrumet tar också fram olika expertsystem och
handböcker för att säkra kvaliteten i användandet av bergmaterial.

CBI Betonginstitutet arbetar bland annat i många utvecklingsprojekt
tillsammans med Stenindustriförbundet ( www.sten.se )
CBI är även ordförande i standardiseringskommittéen för natursten SIS TK 508.


Kontaktpersoner

Björn Schouenborg
010-516 68 67
bjorn.schouenborg@cbi.se

Magnus Döse
010-516 68 52
magnus.dose@cbi.se