Home Services Training Research Library About CBI Members Association Contact us
konsultuppdrag, laboratorieprovningar
konsultuppdrag, laboratorieprovningar
utbildning, betongkurs
utbildning, betongkurs
forskning
forskning, utveckling
bibliotek
informationssökningar, forskningsrapporter

The Swedish Cement and Concrete Research Institute (CBI) is an independent industrial research institute. We perform research and development, material testing, consulting and training in the concrete and rock material field.

2015-02-27 | EU-projekt

CBI bedriver forskning inom flera nationella och internationella projekt, inklusive EU-finansierade projekt. Läs mer om våra projekt här.

2015-01-21 | CBI:s informationsdag 2015

Varmt välkommen till CBI:s informationsdag den 12 mars. Årets tema är hållbar betong i
                                      framtiden.
Läs mer här!