Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Proportionering och
färsk betongs egenskaper

Betong består huvudsakligen av cement, vatten och ballast. Därtill ingår
ofta olika tillsatsmedel och tillsatsmaterial som används för att förbättra betongens egenskaper. Hur betongen proportioneras har stor betydelse
för dess arbetbarhet/sprutbarhet och den slutliga konstruktionens
egenskaper, t.ex. hållfasthet, beständighet och utseende.

Forskning och tillämpning av kunskap sker i hela kedjan, från färska betongens
egenskaper till produktionstekniska frågor. CBI hjälper dig med att ta fram
specialanpassade betongrecept för alla betongtyper för att nå önskade egenskaper
i färska stadiet med avseende på applikation och produktion. Vi ger stöd till entreprenörer
samt tillverkare av betong och betongprodukter genom uppdragsverksamhet och
gemensamma utvecklingsprojekt.

CBI har lång erfarenhet av proportionering av konventionell betong och själv-
kompakterande betong men även av specialbetonger och bruk såsom sprutbetong, lättballastbetong, bultbruk samt injekteringsbruk. Till vår hjälp har vi en av Sveriges
absolut bredaste instrumentpark av viskometrar som möjliggör analys av arbetbarheten/
reologin hos betongens samtliga faser från den rena cementpastan till betong med
22 mm sten. Vi har även kalorimetrar som kan användas vid utvärdering av olika
tillsatsmedels eller tillsatsmaterials inverkan på cementets tidiga reaktioner.

 

Kontaktperson

Patrick Rogers
010-516 68 45
patrick.rogers@cbi.se