Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Betongforskning
Bergmaterialforskning
Modellering och simulering
Material- och produktutveckling
Uppdragsforskning
Forskningsstyrelse

EU-projekt inom betongområdet

 

SESBE - Smart Elements for Sustainable Building Envelopes


Om projektet
Målet med SESBE är att utveckla nya fasadelement som i huvudsak
består av fem nya komponenter:

 • Lätta betongsandwichelement med funktionella ytor
 • Smarta och lätta halv-sandwichelement baserade
  på ultrahögpresterande betong med textilarmering
 • En ny generation av smarta sensorer och nätverk för
  kontroll av temperatur, luftfuktighet och energiprestanda
 • En ny typ av tätningstejp för fasader/fönstertätningar
  med förbättrade isoleringsegenskaper
 • En ny typ av svällande beläggning för brandskydd
  för förankringar/metalldelar i fasader baserade på
  lermaterial och metalloxider

 

Kontaktperson Läs mer om projektet på:
Urs Mueller www.sesbe.eu
010-516 68 49
urs.mueller@cbi.se

 

 


H-House - Healthier life with eco-innovative components for housing constructions


Om projektet

Målet med projektet är att utveckla ett antal innovativa multifunktionella
och flexibla byggnadsdelar som fasader, isoleringsmaterial, innerväggar och puts.

Syftet med de nya materialenär att skapa en hälsosammare innemiljö genom att
använda kemiskt och fysikaliskt aktiva byggmaterial som bidrar till att reglera
fukttransport och fotokatalytiskt bryta ner luftföroreningar.

Ett antal nya fasadelement med bland annat följande lösningar och funktioner ingår:
Cement- och aerogel-baserade isoleringsmaterial, AAC-baserat isoleringsmaterial, nya multifunktionella fasadelement med förbättrade termiska och akustiska egenskaperbaserade på ”grön”ultrahögpresterande fiberarmerad betong (UHPFRC)
och lågdensitetsskumbetong samt nya innermellanvä

 

Kontaktperson Läs mer om projektet på:
Katarina Malaga www.h-house-project.eu
010-516 68 62
katarina.malaga@cbi.se

 

 


Tidigare genomförda EU-projekt

Mellan 1992 och 2004 medverkade CBI i Stockholm aktivt i tre på varandra följande EU-projekt om betongreparaioner:
- Residual Service Life of Concrete Structures within BRITE/EURAM.
- A Validated Users Manual for Assessing the Residual Service Life of Concrete Structures 
  – CONTECVET.
- Strategy for Maintenance and Rehabilitation in Concrete Structures – REHABCON.

CBI i Stockholm har även varit aktiv inom två EU-projekt om självkompakterande betong:
- Brite /EuRam project Rational production and improved working environment through
  using self-compacting concrete (1997-2000).
- Testing SCC - ett projekt som syftade till att utveckla och utvärdera nya provningsmetoder.