Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss

Katarina Malaga

Tel: 010-516 68 62
Mobil: 073-086 51 33
katarina.malaga@ri.se

Katarina Malaga har författat fÖljande:

Titel Typ
Vattenavvisande impregnering och klotterskydd av betong - Svenska tidskriftsartiklar
Vattenavvisande impregnering och klotterskydd av betong - Övriga externa publikationer
A Nordic method for testing hydrophobic impregnations with regard to prevention of chloride ingress - CBI-rapporter
Bending behaviour of novel Textile Reinforced Concrete-foamed concrete (TRC-FC) sandwich elements - Utländska tidskriftsartiklar
Use of technical textile to obtain sustainable easy to clean concrete surface - Konferensbidrag
100-årskrönikan: Den hållbara betongen tar steg framåt! - Svenska tidskriftsartiklar
Ny VD - Svenska tidskriftsartiklar
Blick för forskning - Svenska tidskriftsartiklar
Marknaden är inte mogen för alternativa (eller nya) bindemedel i betongkonstruktionen - Svenska tidskriftsartiklar
Effekten av impregnering och klotterskydd är oklar - Svenska tidskriftsartiklar
Ställ tekniska egenskapskrav och använd deklarationerna - Svenska tidskriftsartiklar
Alternative anchorage systems for textile reinforced concrete elements - Konferensproceedings
Textilarmerad betong ger lättare konstruktioner - Svenska tidskriftsartiklar
Durability of concrete caissons made in floating docks - Konferensbidrag, Konferensproceedings
Reactive powder concrete for facade elements – A sustainable approach - Utländska tidskriftsartiklar
Reactive powder concrete for facade elements – A sustainable approach - Konferensbidrag, Konferensproceedings
Implementation of experimental data in analyses of textile reinforced concrete - Konferensbidrag, Konferensproceedings
Tensile behaviour of textile reinforcement under accelerated ageing conditions - Utländska tidskriftsartiklar
Alkali resistance of textile reinforcement for concrete facade panels. - Konferensbidrag, Konferensproceedings
Sustainable potential of textile-reinforced concrete - Utländska tidskriftsartiklar
Performance of a new anti-graffiti agent used for immovable cultural heritage objects - Utländska tidskriftsartiklar
Novel techniques for studying damage mechanisms of cementitious matrices affected by sulphate attack - Konferensproceedings
Foam concrete-aerogel composite for thermal insulation in lightweight sandwich - Konferensbidrag, Konferensproceedings
Performance test for hydrophobic impregnations for protection against chloride - Konferensbidrag, Konferensproceedings
Durability study of textile fibre reinforcement - Konferensbidrag, Konferensproceedings
Development of pore structure and hydrate phases of binder pastes blended with slag, fly ash and metakaolin – A comparison - Konferensbidrag, Konferensproceedings
Precast concrete façade elements with low embodied energy - Konferensbidrag, Konferensproceedings
Fotokatalytisk betong - en betong som är självrengörande och samtidigt bryter ned luftföroreningar Svenska tidskriftsartiklar
Pathway of a damaging mechanism – Analyzing chloride attack by synchrotron based X-ray diffraction - Utländska tidskriftsartiklar
Ti02 photoinduced processes in environmental purification - Utländska tidskriftsartiklar
Evaluation of pull-out behaviour in textile reinforced concrete - Konferensbidrag, Konferensproceedings
A new grouting material for the repair of cracks in earthen structures - Konferensbidrag
Anti-Graffiti-Systeme auf Mauerwerk im Bereich der Bundesfernstraßen - Utländska tidskriftsartiklar
Study on the application of anti­-graffiti systems on natural stones and concrete - Konferensbidrag
Use of technical textiles to achieve bio-inspired surface structures of building facades - Konferensbidrag
Use of technical textiles to obtain self-cleaning building surfaces - Konferensbidrag
Life cycle cost analysis on impregnated bridge edge beams - Utländska tidskriftsartiklar
Earthen materials - Konferensbidrag
Definition of the procedure to determine the suitability and durability of an anti-graffiti product for application on cultural heritage porous materials - Utländska tidskriftsartiklar
Evaluation of consolidation treatment of sandstone by use of ultrasound pulse velocity - Konferensbidrag
Tests of UPV and Karsten pipes on Gotland sandstone - Konferensbidrag
Importance of micro- and macroporosity on freeze-thaw behaviour of natural stones - Konferensbidrag
Textile reinforced concrete sandwich panels - Konferensbidrag
Influence of hydrophobicity and oleophobicity on cleaning graffiti on concrete panels and natural stones - Konferensproceedings
Validation and improvement of procedures for performance testing of anti-graffiti agents on concrete surfaces - Konferensproceedings
Use of technical textiles for modification of concrete surface - Utländska tidskriftsartiklar
Relevance of hydrophobic and oleophobic properties of antigraffiti systems on their cleaning efficiency on concrete and stone surfaces - Utländska tidskriftsartiklar
Textile reinforced concrete sandwich panels - Konferensproceedings
Tekniska textilier i betong - Övriga CBI-publikationer, Svenska tidskriftsartiklar
Klotterskydd - hur effektivt är det på betong och natursten? Övriga CBI-publikationer, Svenska tidskriftsartiklar
Full scale study on the performance of different cleaning agents on granite and limestone - Konferensbidrag
The Nordic method - performance test for protective sacrificial coatings on mineral surfaces Konferensbidrag
Combadura y dilatación de paneles de piedra natural: ensayo y evaluación de mármol y caliza - Utländska tidskriftsartiklar
ICCC 2015 Beijing: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement - Övriga CBI-publikationer, Svenska tidskriftsartiklar
Textilarmerad betong för renovering av fasader - Övriga CBI-publikationer, Svenska tidskriftsartiklar
Textil armering kan bli verklighet - Svenska tidskriftsartiklar
Ny fasad med textilarmering - Svenska tidskriftsartiklar


- Tillbaka