Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Betong och Berg

Peter Utgenannt

vVD

Peter är tekn.dr. och tillförordnad sektionschef
för sektionen Betong och Berg
Verksam i Borås

Tel: 010-516 68 70
Mobil: 070-645 20 08

peter.utgenannt@ri.se

Urs Mueller

Fil. dr. och seniorforskare

Fil.dr. och seniorforskare bland annat inom betongs beständighet. Han är även kunnig inom cementkemi och restaurering med olika ytbehandlingar.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 49
Mobil: 070-273 68 49

urs.mueller@ri.se

Arezou Babaahmadi

Fil. dr. och forskare

Fil. Dr. och forskare. Arbetar inom cement och bindemedel kemi område och termodynamiska modellering.

Tel: 010-516 6888
Mobil: 073 835 6888

Dimitrios Boubitsas

Tekn. dr och forskare

Tekn.lic. och forskare. Arbetar med kloridintitierad armeringskorrosion och användning av restmaterial i betong.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 50
Mobil: 072-236 68 50

dimitrios.boubitsas@ri.se

Ida Gabrielsson

Besiktning och provningar

Byggingenjör. Arbetar med provning och besiktningar av ballast samt forskningsprojekt och skadeutredningar.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 51
Mobil: 072-236 68 51

ida.gabrielsson@ri.se

Elisabeth Helsing

Tekn. dr

Tekn.dr.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 84
Mobil: 070-625 68 84

elisabeth.helsing@ri.se

Nelson Silva

Tekn. dr. och forskare

Tekn.dr. och forskare. Arbetar med kloridinträngning och armeringskorrosion samt elektrokemiska rehabiliteringsmetoder.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 83
Mobil: 070-353 68 83

nelson.silva@ri.se

Karin Appelquist

Fil. dr (Mineralogi & Petrologi) och forskare

Arbetar med skadeutredning och analys av ballast, bergmaterial och
betong. Forskningen rör betongs beständighet och bergmaterials
mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper i relation till mineralogi
och textur. 

Tel: 010-516 68 43
Mobil: 070-317 68 43

karin.appelquist@ri.se

Alexander Oliva Rivera

Tekn. mag och forskarassistent

Tekn. Mag. i byggteknik. Utför provberedningar och provning av betong i samband med forskningsprojekt.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 71

alexander.oliva.rivera@ri.se

Linus Brander

Fil.dr. och forskare


Fil.dr. Arbetar med skadeutredning och analys av ballast, natursten och annat bergmaterial. Forskningen rör bergmaterials mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskapers relation till mineralogi och textur.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 57
Mobil: 070-658 68 57

linus.brander@ri.se

Lovise Sjöqvist

Geolog och assisterande forskare

Geolog och assisterande forskare. Utför huvudsakligen laboratorieanalyser i samband med uppdrag och forskningsprojekt inom natursten och ballast.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 85
Mobil: 070-377 68 85

lovise.sjoqvist@ri.se

Monica Lundgren

Tekn. lic och forskare

Tekn. lic. och forskare med kompetens inom betong och bindemedel.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 60
Mobil: 070-633 99 68

monica.lundgren@ri.se

Magnus Döse

Tekn. lic. och forskare

Geolog som forskar inom området joniserande strålning från byggprodukter. Arbetar med i första hand med ballastutredningar för användning av material mot betong, väg och järnväg.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 52
Mobil: 072-382 50 45

magnus.dose@ri.se

Mattias Blomfors

Civilingenjör och forskarstuderande

Civilingenjör och forskarstuderande. Utvecklar en beräkningsmodell
för korrosionsskadade betongkonstruktioner.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 6892
Mobil: 072-7356892

mattias.blomfors@ri.se

Miguel Prieto Rábade

Tel: 010-516 6848

miguel.prieto@ri.se

Luping Tang

Professor och forskare

Är professor och forskar och utreder olika frågor inom bl.a. armeringskorrosion, kloriddiffusion, permeabilitet och SKB.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 61
Mobil: 070-309 00 44

tang.luping@ri.se

Läs mer om vår verksamhet