Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Ledning och administration

Katarina Malaga

VD

Katarina är adj. professor och fil dr. Hennes vetenskapliga
bakgrund ligger främst inom byggmaterial med fokus på sten,
betong och impregneringar.

Tel: 010-516 68 62
Mobil: 073-086 51 33

katarina.malaga@ri.se

Peter Utgenannt

vVD

Peter är tekn.dr. och tillförordnad sektionschef
för sektionen Betong och Berg
Verksam i Borås

Tel: 010-516 68 70
Mobil: 070-645 20 08

peter.utgenannt@ri.se

Karin Glad

Karin ansvarar för ekonomi, administration och HR
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 09
Mobil: 070-752 11 11

karin.glad@ri.se

Elinor Karlsson

Administratör

Verksam i Borås

Tel: 010-516 6805
Mobil: 070-690 6805

elinor.karlsson@ri.se

Björn Schouenborg

Leder innovationsstöd och är samordnare för EU-projekt på CBI.
Fil.dr och seniorforskare med fokus på natursten och ballast
Verksam i Borås

 

Tel: 010-516 68 67
Mobil: 070-520 25 51

bjorn.schouenborg@ri.se

Richard Mc Carthy

Affärsutveckling och försäljning

Tekn. lic. från KTH
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 21
Mobil: 070-726 40 01

richard.mccarthy@ri.se

Seija Liukkonen

Ekonomi

Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 20
Mobil: 072-236 68 20

seija.liukkonen@ri.se

Jessica Kjelldahl

Ekonomi

Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 14
Mobil: 072-236 68 14

jessica.kjelldahl@ri.se

Eva Lundgren

Bibliotekarie/informationsspecialist
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 60 34
Mobil: 076-864 00 62

eva.lundgren@ri.se

Läs mer om vår verksamhet