Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
CBI-nytt
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

CBI Kursverksamhet

Gunilla Teofilusson

Sektionschef

Sektionschef för CBI:s kurscentrum. Civilingenjör V från KTH.
Hon är även sekreterare i svenska Betongföreningens råd för
teknik och vidareutbildning.
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 33
Mobil: 070-834 44 53

gunilla.teofilusson@ri.se

Nils Davant

Kursledare

Arbetar som kursledare inom betongproduktion och renovering.
Han sköter även administrationen inom nätverket Rebet. Nils är
STI-ingenjör, Husbyggnad.
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 03
Mobil: 072-236 68 03

nils.davant@ri.se

Marléne Johansson

Kursledare

Arbetar som kursledare och med utveckling av CBIs e-kurser.
Marléne är civilingenjör V från Chalmers
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 81
Mobil: 070-508 68 81

marlene.johansson@ri.se

Eva Bertfelt

Kursledare

Kursledare och kvalitetsansvarig vid institutet samt handläggare
för intressentföreningen. Eva är civilingenjör V från KTH.
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 04
Mobil: 070-759 31 88

eva.bertfelt@ri.se

Mikael Johansson

Kursledare

Mikael kommer från entreprenad sidan med tunganläggning och undervattensgjutningsom specialområde, där han även är rådgivande.
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 6868

mikael.johansson@ri.se

Jonas Ericsson

Kursledare

Arbetar som kursledare. Jonas är civilingenjör V från KTH.
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 06
Mobil: 070-726 40 00

jonas.ericsson@ri.se

Johan Nilsson

Vaktmästare

Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 25
Mobil: 072-236 68 25

johan.nilsson@ri.se

Läs mer om vår verksamhet