Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

CBI Kursverksamhet

Nils Davant

Kursledare

Arbetar som kursledare inom betongproduktion och renovering.
Han sköter även administrationen inom nätverket Rebet. Nils är
STI-ingenjör, Husbyggnad.
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 03
Mobil: 072-236 68 03

nils.davant@ri.se

Marléne Johansson

Kursledare

Arbetar som kursledare och med utveckling av CBIs e-kurser.
Marléne är civilingenjör V från Chalmers
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 81
Mobil: 070-508 68 81

marlene.johansson@ri.se

Eva Bertfelt

Kursledare

Kursledare och kvalitetsansvarig vid institutet samt handläggare
för intressentföreningen. Eva är civilingenjör V från KTH.
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 04
Mobil: 070-759 31 88

eva.bertfelt@ri.se

Jonas Ericsson

Kursledare

Arbetar som kursledare. Jonas är civilingenjör V från KTH.
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 06
Mobil: 070-726 40 00

jonas.ericsson@ri.se

Cecilia Eklund

Kursadministratör

Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 73

cecilia.eklund@ri.se

Johan Nilsson

Vaktmästare

Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 25
Mobil: 072-236 68 25

johan.nilsson@ri.se

Läs mer om vår verksamhet