Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
CBI-nytt
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Produkt och kontroll

Cathrine Ewertson

Sektionschef

Arbetar bland annat med utredningar inom betongområdet. Utredningarna görs främst inom områdena hållfasthet och
beständighet. Cathrine är civilingenjör V från LTH.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 53
Mobil: 070-627 60 30

cathrine.ewertson@ri.se

Linda Andersson

Besiktningsingenjör på mald granulerad masugnsslagg,
sjö- och våtmarkskalk samt takpapp.
Teknikområdesansvarig för slagg och takpapp..
Verksam i Borås

Tel: 010-516 6807
Mobil: 070-563 6807

linda.andersson@ri.se

Per Malmback

Ingenjör och arbetar med utredningar, sprutbetong och byggvaror samt besiktningar inom betong- och ballastområdet.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 63

per.malmback@ri.se

Lina Giménez

Ingenjör och arbetar med provning av bindemedel samt undergjutningsbruk.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 76
Mobil: 070-638 68 76

lina.gimenez@ri.se

Jesper Olsson

Arbetar med provberedning och provning av betong och sprutbetong,
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 54
Mobil: 070-676 59 50

jesper.olsson@ri.se

Pavlos Ollandezos

Tekn.kand. i byggteknik. Arbetar inom utrednings-
och forskningsverksamhet. Utför även produktrevisioner
och certifieringsärenden.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 64
Mobil: 072-236 68 64

pavlos.ollandezos@ri.se

Fahrudin Mandal

Arbetar med provning av frostresistens.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 6858

fahrudin.mandal@ri.se

Mattias Pettersson

Arbetar med provberedning av tunnslip och planslip. Utför siktkalibrering. Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 39
Mobil: 070-380 6839

mattias.pettersson@ri.se

Marjo Svedfors

Arbetar med provning av ballast för bland annat väg- och betongändamål, lättklinker samt frostbeständighet hos betong. Hon är även besiktningsman för ballast. Marjo är byggingenjör.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 66
Mobil: 073- 057 51 63

marjo.svedfors@ri.se

Andreas Krantz

Arbetar med provning av byggvaror och sprutbetong.
Verksam i Borås

Tel: 010-516 68 27
Mobil: 070-386 68 27

andreas.krantz@ri.se

Andrea Johanzon

Ingenjör och arbetar med kvalitetsarbete inom CBI.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 56

andrea.johanzon@ri.se

Felix Hagberg

Arbetar med provberedning och provning av ballast och betong.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 78
Mobil: 070-320 68 65

felix.hagberg@ri.se

Qabas Abd

Högskoleingenjör inom byggnadsteknik. Arbetar med olika provningsmetoder inom kloridområdet samt provning av bindemedel.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 00

qabas.abd@ri.se

Läs mer om vår verksamhet