Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Produkt och kontroll

Cathrine Ewertson

Sektionschef

Arbetar bland annat med utredningar inom betongområdet. Utredningarna görs främst inom områdena hållfasthet och
beständighet. Cathrine är civilingenjör V från LTH.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 53
Mobil: 070-627 60 30

cathrine.ewertson@ri.se

Linda Andersson

Besiktningsingenjör på mald granulerad masugnsslagg,
sjö- och våtmarkskalk samt takpapp.
Teknikområdesansvarig för slagg och takpapp..
Verksam i Borås

Tel: 010-516 6807
Mobil: 070-563 6807

linda.andersson@ri.se

Fahrudin Mandal

Arbetar med provning av frostresistens.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 6858

fahrudin.mandal@ri.se

Mattias Pettersson

Arbetar med provberedning av tunnslip och planslip. Utför siktkalibrering. Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 39
Mobil: 070-380 6839

mattias.pettersson@ri.se

Marjo Svedfors

Arbetar med provning av ballast för bland annat väg- och betongändamål, lättklinker samt frostbeständighet hos betong. Hon är även besiktningsman för ballast. Marjo är byggingenjör.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 66
Mobil: 073- 057 51 63

marjo.svedfors@ri.se

Andreas Krantz

Arbetar med provning av byggvaror och sprutbetong.
Verksam i Borås

Tel: 010-516 68 27
Mobil: 070-386 68 27

andreas.krantz@ri.se

Andrea Johanzon

Ingenjör och arbetar med kvalitetsarbete inom CBI.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 56

andrea.johanzon@ri.se

Per Malmback

Ingenjör och arbetar med utredningar, sprutbetong och byggvaror samt besiktningar inom betong- och ballastområdet.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 63

per.malmback@ri.se

Lina Giménez

Ingenjör och arbetar med provning av bindemedel samt undergjutningsbruk.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 76
Mobil: 070-638 68 76

lina.gimenez@ri.se

Jesper Olsson

Arbetar med provberedning och provning av betong och sprutbetong,
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 54
Mobil: 070-676 59 50

jesper.olsson@ri.se

Pavlos Ollandezos

Tekn.kand. i byggteknik. Arbetar inom utrednings-
och forskningsverksamhet. Utför även produktrevisioner
och certifieringsärenden.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 64
Mobil: 072-236 68 64

pavlos.ollandezos@ri.se

Felix Hagberg

Arbetar med provberedning och provning av ballast och betong.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 78
Mobil: 070-320 68 65

felix.hagberg@ri.se

Qabas Abd

Högskoleingenjör inom byggnadsteknik. Arbetar med olika provningsmetoder inom kloridområdet samt provning av bindemedel.
Verksam i Borås.

Tel: 010-516 68 00

qabas.abd@ri.se

Läs mer om vår verksamhet