Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

CBI Utredningar

Kristian Tammo

Gruppchef (Lund)

Specialiserad på betongskador och deras påverkan på funktion och säkerhet. Arbetar främst med tillståndsbedömningar men deltar även i olika forskningsprojekt. Kristian har disputerat vid LTH med en avhandling om sprickors påverkan på korrosionsrisken.
Verksam i Lund.

Tel: 010-516 68-32
Mobil: 070-272 68 21

kristian.tammo@ri.se

Annika Gram

Gruppchef (Stockholm)

Fil.dr. och arbetar med skadeutredningar och tillståndsbedömningar.
Hennes forskningsprojekt handlade om datorsimulering av självkompakterande betongs rörelse. Annika är civilingenjör V från KTH.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 10
Mobil: 070-770 71 50

annika.gram@ri.se

Magnus Naesman

Konstruktör och utredare

Arbetar främst som konstruktör men även med skadeutredningar, tillståndsbedömningar och reparationsåtgärder för skadade betongkonstruktioner. Magnus är civilingenjör V från KTH.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 24
Mobil: 070-726 40 02

magnus.naesman@cbi.se

Alberto León

Utredare

Arbetar med de flesta typer av konsultuppdrag inom skadeområdet såsom exempelvis tillståndsbedömningar och skadeutredningar. Specialiserad på brandskadeutredningar. Alberto är civilingenjör V.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 19
Mobil: 070-726 56 88

alberto.leon@ri.se

Marija Golubeva

Civilingenjör i materialteknik och arbetar som assisterande forskare. Arbetar främst inom kompetensområdet Färsk betong Ä Produktion.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 37
Mobil: 070-606 68 37

marija.golubeva@ri.se

Ghassem Hassanzadeh

Tekn. dr. och anläggningskonstruktör

Tekn.lic. och anläggningskonstruktör. Arbetar med avancerade konstruktionsberäkningar och även med skadeutredningar samt reparation och förstärkning av skadade betongkonstruktioner.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 11
Mobil: 070-732 78 32

ghassem.hassanzadeh@ri.se

Per Martinell

Utredare

Arbetar med besiktning och tillståndsbedömning. Han har kunskaper i byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial. Per är civilingenjör V från KTH med specialisering inom vattenbyggnad.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 29
Mobil: 070-761 48 59

per.martinell@ri.se

John Ikink

Laboratorieingenjör

John är laboratorieingenjör.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 40
Mobil: 070-461 65 64

john.ikink@ri.se

Daniel Gäwerth

Utredare

Byggingenjör och arbetar med beräkningar, skadeutredningar, tillståndsbedömningar och reparationsåtgärder för skadade betongkonstruktioner.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 15
Mobil: 070-322 68 15

daniel.gawerth@ri.se

Gürsel Hakan Taylan

Arkitekt

Arbetar främst med konsultuppdrag inom betongområdet bl.a.
tillståndsbedömningar, skadeutredningar, reparationsåtgärder och
projektering. Han har kunskaper i byggnadskonstruktion och
byggnadsmaterial.
Verksam i Stockholm

Tel: 010-516 68 91

hakan.taylan@ri.se

Jan Erik Lindqvist

Fil.dr. och seniorforskare

Fil.dr. och seniorforskare och arbetar med forskning och utredningar inom betong och ballast samt bruk och puts.
Verksam i Borås och Lund.

Tel: 010-516 68 59
Mobil: 070-232 77 81

janerik.lindqvist@ri.se

Adam Persson

Utredare

Arbetar med skadeutredning och tillståndsbedömning.
Adam är konstruktör och har examen i civilingenjör i
Väg- och vattenbyggnad från LTH.
Verksam i Lund

Tel: 010-516 6889

adam.persson@ri.se

Gabriel Johansson

Utredare

Arbetar med skadeutredning och tillståndsbedömning. Han är civilingenjör Väg- och vatten från LTH.
Verksam i Lund.

Tel: 010-516 68 47

gabriel.johansson@ri.se

Alexander Herlin

Utredare

Arbetar med skadeutredning och tillståndsbedömning. Han är civilingenjör Väg- och vatten från LTH.
Verksam i Lund.

Tel: 010-516 68 46

alexander.herlin@ri.se

Mikael Jacobsson

Utredare

Arbetar med tillståndsundersökningar och materialundersökningar. Mikael är fil. dr i geologi från Lunds universitet.
Verksam i Lund.

Tel: 010-516 68 82
Mobil: 070-283 68 82

mikael.jacobsson@ri.se

Läs mer om vår verksamhet