Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
CBI-nytt
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

CBI Utredningar

Kristian Tammo

Gruppchef (Lund)

Specialiserad på betongskador och deras påverkan på funktion och säkerhet. Arbetar främst med tillståndsbedömningar men deltar även i olika forskningsprojekt. Kristian har disputerat vid LTH med en avhandling om sprickors påverkan på korrosionsrisken.
Verksam i Lund.

Tel: 010-516 68-32
Mobil: 070-272 68 21

kristian.tammo@ri.se

Annika Gram

Gruppchef (Stockholm)

Fil.dr. och arbetar med skadeutredningar och tillståndsbedömningar.
Hennes forskningsprojekt handlade om datorsimulering av självkompakterande betongs rörelse. Annika är civilingenjör V från KTH.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 10
Mobil: 070-770 71 50

annika.gram@ri.se

John Ikink

Laboratorieingenjör

John är laboratorieingenjör.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 40
Mobil: 070-461 65 64

john.ikink@ri.se

Magnus Naesman

Konstruktör och utredare

Arbetar främst som konstruktör men även med skadeutredningar, tillståndsbedömningar och reparationsåtgärder för skadade betongkonstruktioner. Magnus är civilingenjör V från KTH.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 24
Mobil: 070-726 40 02

magnus.naesman@cbi.se

Alberto León

Utredare

Arbetar med de flesta typer av konsultuppdrag inom skadeområdet såsom exempelvis tillståndsbedömningar och skadeutredningar. Specialiserad på brandskadeutredningar. Alberto är civilingenjör V.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 19
Mobil: 070-726 56 88

alberto.leon@ri.se

Ghassem Hassanzadeh

Tekn. dr. och anläggningskonstruktör

Tekn.lic. och anläggningskonstruktör. Arbetar med avancerade konstruktionsberäkningar och även med skadeutredningar samt reparation och förstärkning av skadade betongkonstruktioner.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 11
Mobil: 070-732 78 32

ghassem.hassanzadeh@ri.se

Marija Golubeva

Civilingenjör i materialteknik och arbetar som assisterande forskare. Arbetar främst inom kompetensområdet Färsk betong Ä Produktion.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 37
Mobil: 070-606 68 37

marija.golubeva@ri.se

Per Martinell

Utredare

Arbetar med besiktning och tillståndsbedömning. Han har kunskaper i byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial. Per är civilingenjör V från KTH med specialisering inom vattenbyggnad.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 29
Mobil: 070-761 48 59

per.martinell@ri.se

Dennis Lundgren

Utredare

Högskoleingenjör inom byggteknik och konstruktion från KTH.
Arbetar främst med konsultuppdrag inom tillståndsbedömningar,
skadeutredningar, reparationsåtgärder och projektering.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 75
Mobil: 073-509 31 34

dennis.lundgren@ri.se

Daniel Gäwerth

Utredare

Byggingenjör och arbetar med beräkningar, skadeutredningar, tillståndsbedömningar och reparationsåtgärder för skadade betongkonstruktioner.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 15
Mobil: 070-322 68 15

daniel.gawerth@ri.se

Jan Erik Lindqvist

Fil.dr. och seniorforskare

Fil.dr. och seniorforskare och arbetar med forskning och utredningar inom betong och ballast samt bruk och puts.
Verksam i Borås och Lund.

Tel: 010-516 68 59
Mobil: 070-232 77 81

janerik.lindqvist@ri.se

Adam Persson

Utredare

Arbetar med skadeutredning och tillståndsbedömning.
Adam är konstruktör och har examen i civilingenjör i
Väg- och vattenbyggnad från LTH.
Verksam i Lund

Tel: 010-516 6889

adam.persson@ri.se

Gabriel Johansson

Utredare

Arbetar med skadeutredning och tillståndsbedömning. Han är civilingenjör Väg- och vatten från LTH.
Verksam i Lund.

Tel: 010-516 68 47

gabriel.johansson@ri.se

Alexander Herlin

Utredare

Arbetar med skadeutredning och tillståndsbedömning. Han är civilingenjör Väg- och vatten från LTH.
Verksam i Lund.

Tel: 010-516 68 46

alexander.herlin@ri.se

Mikael Jacobsson

Utredare

Arbetar med tillståndsundersökningar och materialundersökningar. Mikael är fil. dr i geologi från Lunds universitet.
Verksam i Lund.

Tel: 010-516 68 82
Mobil: 070-283 68 82

mikael.jacobsson@ri.se

Läs mer om vår verksamhet