Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Hållbara byggnadsverk

Patrick Fontana

Sektionschef

Patrick är teknisk doktor med kompetens inom konstruktion och betongmaterial. Han kommer närmast från BAM, Materialforskningsinstitutet i Berlin, Tyskland, där han har lett en grupp inom ’Skademekanismer och reparationsåtgärder’. 

Tel: 010-516 68 28
Mobil: 070-575 68 28

patrick.fontana@ri.se

Jan Trägårdh

Fil.lic i mineralogi. Hans kompetensområde är ballast, betongs betändighet och mikrostruktur samt cementkemi och hårdnad betongs struktur och egenskaper.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 35
Mobil: 070-890 19 28

jan.tragardh@ri.se

Mariusz Kalinowski

Fil.lic i mineralogi och mineralkemi. Arbetar med bl.a. skadeutredningar, materialanalyser och forskar inom ämnet beständighet hos betong.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 13
Mobil: 070-726 52 47

mariusz.kalinowski@ri.se

Lars Kraft

Arbetar med tillståndsbedömningar och skadeutredningar, främst på golv. Utför även materialanalys i samband med skadeutredningar. Driver också utvecklingsprojekt inom materialområdet.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 16
Mobil: 070-763 05 58

lars.kraft@ri.se

Patrick Rogers

Patrick arbetar med forskning inom färsk och hårdnad betong. Han har en mastersexamen från Belfast, U.K.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 45
Mobil: 070-616 68 45

patrick.rogers@ri.se

Nadia Al-Ayish

Civilingenjör och arbetar som forskningsassistent.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 17
Mobil: 070-349 90 80

nadia.al-ayish@ri.se

Otto During

Specialist på LCA och miljösystemanalys. Han hjälper kunder med miljösystemanalyser samt deltar i CBI:s undervisning och forskning om hållbar utveckling inom cement- och betongindustrin. Otto är civiliingenjör K från KTH.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 74
Mobil: 070-958 68 74

otto.during@ri.se

Alexander Eriksson-Brandels

Arbetar med gjutningar och provberedning av hårdnad betong. Underhåll av utrustning i vår blandarcentral ingår också.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 34
Mobil: 070-461 53 12

Åsa Laurell Lyne

Tekn. dr. och arbetar med tätskikts- och skyddsbeläggningar för betong i olika typer av kemiskt aggressiv miljö såsom simhallar, gröna tak och parkeringsdäck. Åsa jobbar även med vägbeläggningars beständighet, t ex vidhäftning mellan ballast och bindemedel.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 6812
Mobil: 070-3906812

Läs mer | asa.l.lyne@ri.se

Wolfram Oettel

Arbetar som forskare inom färsk betong. Han är Diplomingenjör (materialvetenskap) och Dr.-Ing. inom mekanisk process teknologi och partikelteknologi.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 6801
Mobil: 070-3186801

Wolfram.Oettel@ri.se

Läs mer om vår verksamhet