Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
CBI-nytt
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Hållbara byggnadsverk

Patrick Fontana

Sektionschef

Patrick är teknisk doktor med kompetens inom konstruktion och betongmaterial. Han kommer närmast från BAM, Materialforskningsinstitutet i Berlin, Tyskland, där han har lett en grupp inom ’Skademekanismer och reparationsåtgärder’. 

Tel: 010-516 68 28
Mobil: 070-575 68 28

patrick.fontana@ri.se

Jan Trägårdh

Fil.lic i mineralogi. Hans kompetensområde är ballast, betongs betändighet och mikrostruktur samt cementkemi och hårdnad betongs struktur och egenskaper.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 35
Mobil: 070-890 19 28

jan.tragardh@ri.se

Mariusz Kalinowski

Fil.lic i mineralogi och mineralkemi. Arbetar med bl.a. skadeutredningar, materialanalyser och forskar inom ämnet beständighet hos betong.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 13
Mobil: 070-726 52 47

mariusz.kalinowski@ri.se

Lars Kraft

Arbetar med tillståndsbedömningar och skadeutredningar, främst på golv. Utför även materialanalys i samband med skadeutredningar. Driver också utvecklingsprojekt inom materialområdet.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 16
Mobil: 070-763 05 58

lars.kraft@ri.se

Patrick Rogers

Patrick arbetar med forskning inom färsk och hårdnad betong. Han har en mastersexamen från Belfast, U.K.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 45
Mobil: 070-616 68 45

patrick.rogers@ri.se

Nadia Al-Ayish

Civilingenjör och arbetar som forskningsassistent.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 17
Mobil: 070-349 90 80

nadia.al-ayish@ri.se

Otto During

Specialist på LCA och miljösystemanalys. Han hjälper kunder med miljösystemanalyser samt deltar i CBI:s undervisning och forskning om hållbar utveckling inom cement- och betongindustrin. Otto är civiliingenjör K från KTH.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 74
Mobil: 070-958 68 74

otto.during@ri.se

Alexander Eriksson-Brandels

Arbetar med gjutningar och provberedning av hårdnad betong. Underhåll av utrustning i vår blandarcentral ingår också.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 68 34
Mobil: 070-461 53 12

Åsa Laurell Lyne

Tekn. dr. och arbetar med tätskikts- och skyddsbeläggningar för betong i olika typer av kemiskt aggressiv miljö såsom simhallar, gröna tak och parkeringsdäck. Åsa jobbar även med vägbeläggningars beständighet, t ex vidhäftning mellan ballast och bindemedel.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 6812
Mobil: 070-3906812

Läs mer | asa.l.lyne@ri.se

Wolfram Oettel

Arbetar som forskare inom färsk betong. Han är Diplomingenjör (materialvetenskap) och Dr.-Ing. inom mekanisk process teknologi och partikelteknologi.
Verksam i Stockholm.

Tel: 010-516 6801
Mobil: 070-3186801

Wolfram.Oettel@ri.se

Läs mer om vår verksamhet