Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Betong och Berg

Betong och Berg med sina 16 forskare fokuserar på betongmaterial, natursten och ballast. Forskningsområdena inkluderar optimering av betong och utveckling av nya tillämpningsområden; cementkemi, beständighetav betong och återvinning av industriella biprodukter.
Sektionen bedriver forskning inom nationella och internationella projekt, inklusive projekt som finansieras av Europeiska kommissionen.

I de två EU-projekten SESBE och H-House, utvecklar vi nya tunna och lätta betongmaterial för att designa nya fasadelement för energieffektiva hus. De material som utvecklas och optimeras är textilarmerad betong (www.h-house-project.eu) och ultrahögpresterande betong (www.sesbe.eu).

Betong och Berg har en grupp forskare som specifikt fokuserar på användning av alternativa bindemedel i betong. Vi forskar inom flera projekt om egenskaper och beständighet av betong med slagg, flygaska, silikastoft och metakaolin. Vi undersöker hydratation och den nya betongens beständighet mot frost-, sulfatmotstånd och alkalasilikareaktioner (ASR).

 

 Kontaktpersoner
 Peter Utgenannt, sektionschef
 010-516 68 70
 peter.utgenannt@ri.se
 
 Urs Mueller, gruppchef
 010-516 69 49
 urs.mueller@ri.se

 


 

 

Läs mer om våra medarbetare