Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Ledning och administration

Ledning
CBI Betonginstitutet leds av VD. Till sin hjälp har hon vice VD och en ledningsgrupp som omfattar sektionscheferna.

Administration
CBI:s administrationssektion omfattar ekonomi och personal. Sektionen består av en personalhandläggare, en redovisningsansvarig, en projektadministratör, en ekonomiassistent och en receptionist. Tjänster inom ekonomi, personal och IT köps även från moderbolaget SP.

I administrationen ingår även fastighetsförvaltning. Stiftelsen CBI disponerar en egen byggnad som invigdes 1945 och därefter byggts till två gånger, senast 1992. Fastigheten ligger inom KTH:s universitetsområde och ägs av Statens Fastighetsverk. Lokalerna består av kontorsrum, gjut- och laboratoriehallar, andra laboratorieutrymmen, konferensrum samt personalutrymmen med en sammanlagd yta på c:a 2300 m2. CBI Betonginstitutet AB hyr fastigheten av Stiftelsen CBI. I Borås hyr CBI Betonginstitutet lokaler av SP. De ligger i hus 11 inom SP-området och omfattar kontor och laboratorier på en total yta av 1510 kvadratmeter. I Lund hyr CBI Betonginstitutet av SP i fastigheten Ideon Gateway som ligger på LTH:s universitetsområde. CBI:s kontorsrum ligger här samlokaliserade med SP i Lund.

Ekonomienheten sköter bokföringen åt Svenska Betongföreningen, nätverket för betongreparationer (Rebet) samt ytterligare ett par mindre organisationer. Svenska Betongföreningen har även lagt ut en del av sin övriga administration och sitt arkiv på CBI:s administrationssektion.

Läs mer om våra medarbetare