Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Produkt och kontroll

Provningsverksamhet

På CBI Betonginstitutet har vi Sveriges bredaste ackreditering inom betong-, ballast- och bergmaterialområdet. Vi är ackrediterade för ca 140 provningsmetoder, såväl svenska som europiska metoder. Med vår breda erfarenhet och avancerade utrustning kan vi ta oss an de flesta typer av uppdrag inom betong-, ballast- och bergmaterialområdena i laboratoriet och i fält.

Vi utvärderar bland annat tryckhållfasthet, frostbeständighet och kloridprofiler för de olika materialen. På CBI har vi ett komplett ballastlaboratorium för bestämning av bergmaterials fysikaliska (inklusive mekaniska) och kemiska egenskaper. Dessutom har vi stor kompetens inom mikroskopiområdet.

I våra laboratorier har vi även möjligheten att tillverka och optimera olika betongrecept. Vi kalibrerar våra laboratoriemetoder mot provning i fält för bland annat provning av betongens beständighet mot frostskador, armeringskorrosion och alkalikiselskador. Vi har två fältprovplatser - en i tösaltad vägmiljö (RV 40 utanför Borås) och en i marin miljö (Träslövsläge).

Inom CBI:s laboratorieverksamhet bedrivs även omfattande provning och kontroll av tätskikt.

 

Övrig verksamhet

Personal från CBI kan också, på uppdrag av olika certifieringsorgan, utföra besiktningar av produktionsanläggningar där ballast och betong/betongprodukter produceras. Personal från CBI utför även provningar som utgör underlag för certifiering.

 

Kontaktperson:

Cahtrine Ewertson, sektionschef
010-516 68 53
cathrine.ewertson@ri.se,

 

Läs mer om våra medarbetare