Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

CBI Utredningar

Uppdragsverksamheten är en viktig del av CBI Betonginstitutets verksamhet. En stor del av uppdragsverksamheten bedrivs inom sektionen CBI Utredningar, men även en del av forskningsuppdragen leds av sektionens medarbetare.

Vi har lång erfarenhet av uppdragsverksamhet, opartiska utredningar vid tvisteärenden åt både försäkringsbolag och advokatbyråer samt forskning och utveckling inom material och konstruktion. Våra medarbetare är för närvarande placerade i Stockholm och Lund men vi har ambitionen att utveckla verksamheten på västkusten genom nyanställningar med placering i Borås.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av tillståndsbedömningar och skadeutredningar med hjälp av okulärbesiktning, provtagning och laboratorieprovningar med avancerad utrustning. Inom sektionen finns hög kompetens att undersöka och analysera konstruktioners bärförmåga och verkningssätt med både traditionella dimensioneringsmetoder och finita elementmodelleringar. I våra uppdrag ingår ofta att utarbeta detaljerade reparationsförslag och i vissa fall även utformning av kompletta förfrågningsunderlag samt utförandekontroll. Vi utför även beräkningar av byggnaders och anläggningars återstående livslängd baserat på bl.a. tillståndsbedömningar, skadeutredningar samt principerna för livslängdsdimensionering. Uppdragen täcker tillståndsbedömningar och förslag till reparation av många olika typer av betongkonstruktioner såsom garage, parkeringsdäck, industrigolv, gårdsbjälklag, konstruktionsdelar i hus- och industribyggnader, kajer, betongdammar, betongtunnlar, broar, industrianläggningar, simhallar och vattenreningsanläggningar. Vi utreder även fuktskador och konstruktioner som misstänks innehålla aluminatcement.

CBI Betonginstitutet har även bedrivit framgångsrik utredningsverksamhet inom brandskadeområdet och vi forskar inom beständighet och reparationsbehov hos brandskadade betongkonstruktioner.

För närvarande forskar vi inom följande områden:

  • Förstärkning av betongkonstruktioner med hänsyn till genomstansning
  • Databasinsamling över betongens kloridtröskelvärde
  • Fungerande reparationsmaterial/reparationssystem för reparation av parkeringshus
  • Energilagring i betongstommar
  • Textilarmering som förstärkningsåtgärd
  • Livscykelanalys av byggd betongmiljö

 

Kontaktpersoner:

Kristian Tammo, gruppchef (Lund)
010-516 68 32
kristian.tammo@ri.se

Annika Gram, gruppchef (Stockholm)
010-516 68 10
annika.gram@ri.se

 

Läs mer om våra medarbetare