Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Hållbara byggnadsverk

Sektionen arbetar främst med forskning och utveckling finansierad genom anslag från myndigheter och näringsliv. Ett viktigt inslag är växelverkan mellan framtagna forskningsresultat och lösningar på problemställningar i samhället.

 

Exempel på viktiga projekt inom respektive område är:


1) Hållbart byggd betongmiljö.
Kontaktperson: otto.during@ri.se

1) Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på
betongbjälklag med nolltolerans mot läckage.

1) Optimalt skydd av parkertingsdäck vid nybyggnad och renovering.

1) Alkali-silikareaktioner i betong med mellansvensk ballast.
Kontakperson: mariusz.kalinowski@ri.se

2) LCA för resursoptimering.
Kontaktperson: nadja.al-aayish@ri.se

2) Återvinning av krossad betong som ballast i ny betong.
Kontaktperson: jan.tragardh@ri.se

2) Resurssnål lågviskös självkompakterande betong.
Kontaktperson: annika.gram@ri.se

 

1) Resurssnåla betonger
2) Hållbart betongbyggande, beständighet och ytskydd

 

 
Kontaktperson:

Patrick Fontana, sektionschef
010-516 68 28
patrick.fontana@ri.se

 

Läs mer om våra medarbetare