Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss
Verksamhet Medarbetare

Hållbara byggnadsverk

Sektionen Hållbara byggnadsverk är baserad i Stockholm och har för närvarande
14 medarbetare. Sektionen är indelad i två grupper, en som är inriktad på framtagning
av moderna resurssnåla betonger (1) och en som är inriktad på hållbart betongbyggande,
beständighet och ytskydd (2).

Inom området resurssnåla betonger ingår lösningar för
produktionstekniska förbättringar, färska betongens egenskaper med alternativa material
och LCA som verktyg för att bedöma miljöpåverkan från nyproduktion. Inom området
beständighet och ytskydd arbetar vi med forskningsfrågor kring olika nedbrytningsmekanismer
på betongkonstruktioner och hur man kan förlänga livslängden med olika åtgärder.

 

Kontaktperson:

Patrick Fontana, sektionschef
010-516 68 28
patrick.fontana@ri.se

 

 

Läs mer om vår verksamhet
Läs mer om våra medarbetare