Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Syfte
Aktiviteter
Medlemsförmåner
Medlemmar
Styrelse och kontaktpersoner
Bli medlem!
Stadgar

Styrelse och kontaktpersoner

Styrelsen består av en ordförande och sex medlemmar. Institutets VD är adjungerad till styrelsen.

 

Styrelse 2016
Michael Åhström, Ordförande Trafikkontoret, Stockholm stad
Bo Malmberg WSP
Kurt Johansson Sveriges Stenindustriförbund
Håkan Nykvist BASF Construction Chemicals
Henry Flisell SSAB Merox
Kristin Selander Stockholmshem
Thorbjörn Bengtsson Trion Tensid
Katarina Malaga (adj) CBI Betonginstitutet

 

 

Kontaktpersoner

Styrelsens ordförande
Michael Åhström, Trafikkontoret, Stockholm stad
Tel: 08-508 272 00
CBI Betonginstitutets VD
Katarina Malaga
Tel: 010-516 68 62